logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Centrum města nebude dále průjezdné (video)

Publikováno 18.3.2019

Rada města na své schůzi schválila opatření ke zklidnění dopravy v městské památkové zóně. Od Velikonoc bude pro motorová vozidla uzavřen úsek ulice ulice Jiráskova (podél zámku). Centrum města tak bude možné opustit pouze přes světelnou křižovatku Motošín.

Zobrazit více

Malíř Červeňák daroval městu obraz

Publikováno 11.3.2019

Po úspěšné výstavě Koně a ženy v hranické Synagoze, která skončila 3. března, daroval malíř Tibor…

Čtěte více

Hranická MHD bude od dubna zdarma

Publikováno 11.3.2019

Od 1. dubna bude hranická městská hromadná doprava pro všechny cestující zdarma. Plní se tak jeden…

Čtěte více

Hranice vyhlašují soutěž na umělecké dílo s tématem T. G. Masaryka

Publikováno 4.2.2019

Architektonicko-výtvarnou soutěž na sochu T. G. Masaryka na Školním náměstí vypsalo město Hranice.…

Čtěte více

Připravujeme svoz odpadu ze zahrádek

Publikováno 19.3.2019

Město Hranice, odbor správy majetku, Vám oznamuje, že budou přistavovány velkoobjemové kontejnery…

Čtěte více

Zobrazit všechny aktuality

Informační deska

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
20.03.2019 18.04.2019 Dražební vyhláška - /Alois Hynčica/ e.č. 95/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
18.03.2019 Záměr - postoupení pohledávky - Bělotínská 1297, byt č. 45 e.č. 86/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
18.03.2019 Záměr - postoupení pohledávky- Struhlovsko 1563, byt č. 27 e.č. 85/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
13.03.2019 01.04.2019 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů e.č. 75/2019 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
04.03.2019 Záměr - na prodej pozemků v k.ú. Lhotka u Hranic e.č. 65/2019 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
26.02.2019 16.04.2019 Architektonicko-výtvarná soutěž - Doplnění č. 2 Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích" e.č 59/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
26.02.2019 15.04.2019 Veřejná vyhláška - doručení návrhu územního plánu Milenov e.č. 58/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
26.02.2019 29.03.2019 Záměr - Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek - k.ú. Velká e.č. 57/2019 Olomoucký kraj Záměry
22.02.2019 26.03.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - místní poplatek za komunální odpad Brno e.č. 56/2019 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
21.02.2019 25.03.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - místní poplatek za komunální odpad Brno e.č. 55/2019 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
20.02.2019 08.04.2019 Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Černotín a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území e.č. 53/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
20.02.2019 16.04.2019 Architektonicko - výtvarná soutěž - Doplnění č. 1 Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích" e.č 51/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
28.11.2018 Výzva k obnovení nájmu uživatelům hrobových míst městského hřbitova v Hranicích, hřbitova u Kostelíčka a hřbitova v Drahotuších e.č. 560/2018 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
12.11.2018 Návrh rozpočtu 2019, výhled 2020-2022 e.č. 542/2018 Mikroregion Hranicko Ostatní
07.11.2018 01.04.2019 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví e.č. 534/2018 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
10.09.2018 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 435/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
08.02.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 45/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
24.06.2017 24.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
12.12.2016 12.12.2019 Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e. č. 345/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
19.07.2016 19.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
10.06.2016 10.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016156 - e.č. 257/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0143/2016/OSM - e.č. 235/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016133 - e.č. 215/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace č. SM2/0065/2016/OŠSV - e.č. 110/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
11.12.2013 Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/-e.č.554/2013 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní

Zobrazit celou úřední desku

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019