logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Začínáme pracovat na Programu rozvoje města

Publikováno 15.2.2019

Město Hranice spustilo důležitý projekt zaměřený na budoucí rozvoj města. V lednu 2019 byly zahájeny práce na vytvoření „Programu rozvoje města Hranic na roky 2020–2030“. Do procesu jeho tvorby budou zapojeni i občané Hranic, již v březnu a dubnu proběhne průzkum  spokojenosti obyvatel.

Zobrazit více

Zastupitelé schválili letošní investice

Publikováno 11.2.2019

Nové investiční a jednorázové akce a také převody z loňského roku, to jsou nejpodstatnější změny v…

Čtěte více

Hranice vyhlašují soutěž na umělecké dílo s tématem T. G. Masaryka

Publikováno 4.2.2019

Architektonicko-výtvarnou soutěž na sochu T. G. Masaryka na Školním náměstí vypsalo město Hranice.…

Čtěte více

Uvidíte, jak si studenti architektury představují Třídu 1. máje

Publikováno 12.2.2019

Jak by mohla vypadat Třída 1. máje v představách studentů  brněnské architektury,  si budete moci…

Čtěte více

Hřbitovní ulice bude krátce uzavřena

Publikováno 20.2.2019

V úterý 12. března bude probíhat monitoring a čištění dešťové kanalizace ve Hřbitovní ulici. Tento…

Čtěte více

Zobrazit všechny aktuality

Informační deska

Vyvěšení Sejmutí Název oznámení Zdroj Typ
21.02.2019 25.03.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - místní poplatek za komunální odpad e.č. 55/2019 Olomoucký kraj Vyhlášky a nařízení
20.02.2019 11.03.2019 Výzva k podání nabídky - dodávka kancelářského spotřebního materiálu pro MěÚ Hranice e.č. 54/2019 MěÚ - odbor správy majetku Veřejné zakázky
20.02.2019 08.04.2019 Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Černotín a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území e.č. 53/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Vyhlášky a nařízení
20.02.2019 11.03.2019 Výzva k podání nabídky - dodávka drogistického spotřebního materiálu pro MěÚ Hranice e.č. 52/2019 MěÚ - odbor správy majetku Veřejné zakázky
20.02.2019 16.04.2019 Architektonicko - výtvarná soutěž - Doplnění č. 1 Socha T. G. Masaryka na Školním náměstí v Hranicích" e.č 51/2019 MěÚ - odbor rozvoje města Veřejné zakázky
19.02.2019 25.02.2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na krajských silnicích - Olšovec, Střítež nad Ludinou e.č. 50/2019 MěÚ - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vyhlášky a nařízení
18.02.2019 11.03.2019 Výběrové řízení - na místo sociálního pracovníka - výkon sociálně-právní ochrany dětí na Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí MěÚ Hranice e.č. 45/2019 MěÚ - Právní a personálně organizační Výběrová řízení
07.02.2019 14.03.2019 Dražební vyhláška - /City tower v.o.s./ e.č. 35/2019 Exekutorský úřad Dražební vyhlášky
28.11.2018 Výzva k obnovení nájmu uživatelům hrobových míst městského hřbitova v Hranicích, hřbitova u Kostelíčka a hřbitova v Drahotuších e.č. 560/2018 MěÚ - odbor správy majetku Ostatní
12.11.2018 Návrh rozpočtu 2019, výhled 2020-2022 e.č. 542/2018 Mikroregion Hranicko Ostatní
07.11.2018 01.04.2019 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví e.č. 534/2018 ČEZ Distribuce a.s. Ostatní
10.09.2018 Výzva vlastníkům nemovitostí e.č. 435/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pozemkový fond
08.02.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 45/2018 MěÚ - samostatné pracoviště Ostatní
24.06.2017 24.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0145/2016/OSM - e.č. 284/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
12.12.2016 12.12.2019 Smlouva o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi smlouva č. 02-2016020- e.č. 739_2016 - e.č. 537/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
02.08.2016 INFORMACE O UZAVŘENÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLOUVÁCH V OBLASTI PŘESTUPKŮ - e. č. 345/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní
19.07.2016 19.07.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- grantu na akci č.01-2016055 e.č. 322/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
10.06.2016 10.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace příspěvek na celoroční činnost č. 01-2016156 - e.č. 257/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.06.2016 01.06.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/0143/2016/OSM - e.č. 235/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
25.05.2016 25.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace- celoroční činnost č. 01-2016133 - e.č. 215/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
16.05.2016 16.05.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku na stavbu veřejného osvětlení č. OSM/16/SML/0106/2016/OSM - e.č. 195/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
01.04.2016 01.04.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční dotace č. SM2/0065/2016/OŠSV - e.č. 110/2016 MěÚ - odbor školství a sociálních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
04.03.2016 04.03.2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. OSM/14/0446/15 - e.č. 71/2016 MěÚ - odbor správy majetku Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
22.02.2016 22.02.2019 Smlouva o poskytnutí a vyúčtování investičního příspěvku /čj. poskytovatele SML/0025/2016/OVV/ - e.č. 58/2016 MěÚ - odbor vnitřních věcí Dokumenty dle zák. 250/2000 Sb.
11.12.2013 Záměr - pronájem nebytových prostor /suterén domu čp. 1536, Struhlovsko/-e.č.554/2013 MěÚ - odbor správy majetku Záměry
20.05.2013 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů - e.č. 254/2013 MěÚ - odbor vnitřních věcí Ostatní

Zobrazit celou úřední desku

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019