logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Doklady, občanství, ověřování

Státní občanství

více... | Publikováno 24.7.2017

Shromažďování občanů

více... | Publikováno 24.7.2017

Rodná čísla

více... | Publikováno 24.7.2017

Pozvání a pobyt cizinců

více... | Publikováno 24.7.2017

Ověření podpisů a kopie smluv

více... | Publikováno 24.7.2017

Občanské průkazy

více... | Publikováno 24.7.2017

Místní referendum

více... | Publikováno 24.7.2017

Matriky

více... | Publikováno 24.7.2017

Manželství

více... | Publikováno 24.7.2017

Jména a příjmení

více... | Publikováno 24.7.2017

Evidence obyvatel a hlášení trvalého pobytu

Evidence obyvatel, ohlášení změny trvalého pobytu, poskytnutí údajů z agendového informačního systému

více... | Publikováno 24.7.2017

Cestovní doklady

více... | Publikováno 24.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019