logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Evidence obyvatel a hlášení trvalého pobytu

Publikováno 24.7.2017

Evidence obyvatel, ohlášení změny trvalého pobytu, poskytnutí údajů z agendového informačního systému

Tuto problematiku řeší na svých stránkách ministerstvo vnitra

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021