logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výstavba, památková péče

Územní plán

Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku.

více... | Publikováno 27.7.2017

Změna územního plánu

Váš záměr na výstavbu nebo navržené využití pozemku neodpovídá územně plánovací dokumentaci

více... | Publikováno 27.7.2017

Stavební zákon

Povinnost a odpovědnost osob (stavebníků, investorů) při provádění změn v území, přípravě a provádění staveb, terénních úprav a zařízení

více... | Publikováno 27.7.2017

Úprava nemovitosti v památkově chráněném území

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu.

více... | Publikováno 27.7.2017

Obnova kulturní památky

Obnova movité nebo nemovité kulturní památky.

více... | Publikováno 27.7.2017

Restaurování památky

Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky, které dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona.

více... | Publikováno 27.7.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies