logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odpadové hospodářství - samospráva

Zde naleznete informace o svozu odpadů, čipování. Obecně závazné vyhlášky, týkající se odpadů, naleznete v sekci "Obecně závazné vyhlášky města".

Jak řešit poplatky za  komunální odpad, jejich výši a další údaje naleznete v sekci Správa města Vyřiďte si na úřadě - životní situace Finance, poplatky  - Poplatek za komunální odpad

Jak správně třídit odpad

Informace jak nakládat s odpady, jak správně třídit, co kam patří a nepatří, naleznete v příloze.

více... | Publikováno 11.8.2021

2021 - Evidence svozových nádob Ekoltesu pokračuje

Zahájení evidence všech nádob na směsný komunální odpad v Hranicích - to je první krok k výrazným změnám v odpadovém hospodářství ve městě. Čipování bylo na přelomu roku zkomplikováno zpožděním dodávek kvůli koronaviru a také nepříznivým počasím, nyní se ale opět rozběhlo.

více... | Publikováno 11.5.2021

2020 - Město řeší problémové kontejnery u Sokolovny

U kontejnerového místa v Tyršově ulici u Sokolovny se dlouhodobě vyskytují problémy s ukládáním odpadků mimo kontejnery. Ekoltes Hranice proto jednak navýšil počet kontejnerů na tomto stanovišti a také zvýšil frekvenci svozů.

více... | Publikováno 22.10.2020
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies