logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Doprava a komunikace

Novinky v agendě vozidel od roku 2024

Novinky v agendě vozidel na portálu dopravy od roku 2024.

více... | Publikováno 13.2.2024

Udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu

Udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu, žádost o zápis mentora

více... | Publikováno 28.7.2017

Omnibus II – technické prohlídky vozidel (STK)

Dne 22. února 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (dále jen „nařízení“ nebo „Omnibus II.“).

více... | Publikováno 24.3.2021

Registrace vozidla dovezeného ze zahraničí

více... | Publikováno 10.1.2018

Zápis změn údajů v registru vozidel

více... | Publikováno 28.7.2017

Zápis profesní způsobilosti řidiče

Zápis profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

více... | Publikováno 28.7.2017

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace a silnice II. a III. tříd

více... | Publikováno 28.7.2017

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti nebo pozemní komunikace

Žádost o povolení připojení pozemní komunikace k místní komunikaci a silnici II. a III. třídy a povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci a silnici II. a III. třídy

více... | Publikováno 28.7.2017

Žádost o omezení užívání komunikace

Žádost o omezení obecného užívání místní komunikace a silnice II. a III. třídy uzavírkami a objížďkami

více... | Publikováno 28.7.2017

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

více... | Publikováno 28.7.2017

Udělení oprávnění řidiče taxislužby

Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby.

více... | Publikováno 28.7.2017

Zánik silničního vozidla

více... | Publikováno 28.7.2017

Registrace vozidla na nového vlastníka nebo provozovatele

více... | Publikováno 28.7.2017

Registrace nového vozidla

Registrace nového vozidla

více... | Publikováno 28.7.2017

Provozování taxislužby

Oznámení o zahájení provozování taxislužby, zařazení vozidla a oznámení změny údajů dopravce

více... | Publikováno 28.7.2017

Odevzdání řidičského průkazu

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

více... | Publikováno 28.7.2017

Návrh na změnu dopravního značení

Návrh na změnu dopravního značení

více... | Publikováno 28.7.2017

Náhrada paměťové karty řidiče

Náhrada paměťové karty řidiče bez změn údajů za odcizenou, ztracenou, poškozenou, nefunkční a obnova

více... | Publikováno 28.7.2017

Vyřazení silničního vozidla z provozu

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (takzvaný depozit)

více... | Publikováno 28.7.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies