logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Publikováno 28.7.2017

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

04. Základní informace k životní situaci

Mezinárodní řidičský průkaz (dále též "MŘP") se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění.
Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat oprávněný držitel národního řidičského průkazu

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost se podává písemně a na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.v Hranicích jde o odbor vnitřních věcí  - oddělení dopravně-správních agend MěÚ Hranice, Zámecká 118.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. v Hranicích na odboru vnitřních věcí  - oddělení dopravně-správních agend MěÚ Hranice.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit:
žádost o vydání MŘP,
platný doklad totožnosti,
platný řidičský průkaz,
jednu barevnou průkazovou fotografii. Jedná se o typizovanou fotografii současné podoby o rozměrech 3,5x4,5 cm, zobrazující žadatele v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na všech příslušných úřadech.
Můžete také využít interaktivní formulář Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše záležitost bude vyřízena ihned po podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968;
Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů , ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Ve kterých zemích Evropy je platný český řidičský průkaz?
Při cestování motorovým vozidlem po Evropě jsou ve všech státech EU platné české řidičské průkazy, které jsou platné v České republice (tedy v současnosti vydané od 1. 1. 1994). Pro cesty do ostatních zemí Evropy bývá řidičům doporučováno, aby si nechali vystavit mezinárodní řidičský průkaz

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

http://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Ridicske-prukazy/Vydani-mezinarodniho-ridicskeho-prukazu

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem (Řidičský průkaz)
Vydání řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
Výměna řidičského průkazu (Řidičský průkaz)

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Julie Rajtarová, tel. - 581 828 513

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies