logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu

Publikováno 28.7.2017

Udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu

04. Základní informace k životní situaci

Řidičské oprávnění a řidičský průkaz (dále též "ŘP") se vydává každému kdo splní podmínky stanovené zákonem. Odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost, podmínky věku a pobyt na území ČR. Řidičský průkaz je dokladem o udělení řidičského oprávnění. Opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění na území Evropské unie.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat žadatel

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dostavíte se na odboru vnitřních věcí - oddělení dopravně-správních agend MěÚ Hranice, Zámecká 118. Zde  vám v průběhu jednání příslušný úředník vyplní žádost o vydání řidičského průkazu. 

Elektronické podání žádosti o vydání/výměnu řidičského průkazu - informace naleznete v příloze

08. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Hranicích na odbor vnitřních věcí - oddělení dopravně-správních agend městského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit:

  • platný doklad totožnosti,
  • doklad o splnění odborné způsobilosti,
  • doklad o zdravotní způsobilosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu se generuje z registru řidičů

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše záležitost bude vyřízena do 20 dní po podání žádosti. Ve výjimečných případech i do 5-ti pracovních dní. Poplatek je však 700,- Kč.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání žádosti o vydání/výměnu řidičského průkazu - informace naleznete v příloze

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968;

Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů , ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Ve kterých zemích Evropy je platný český řidičský průkaz?

Při cestování motorovým vozidlem po Evropě jsou ve všech státech EU platné české řidičské průkazy, které jsou platné v České republice. Pro cesty do ostatních zemí Evropy bývá řidičům doporučováno, aby si nechali vystavit i mezinárodní řidičský průkaz.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Ridicske-prukazy,Autoskoly

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)
  • Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem (Řidičský průkaz)
  • Vydání řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Výměna řidičského průkazu (Řidičský průkaz)

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Julie Rajtarová, tel. - 581 828 513

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

6.11.2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

6.11.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Přílohy ke stažení

LetákproORPobčan - řp (599,84 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies