logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Udělení oprávnění řidiče taxislužby

Publikováno 28.7.2017

Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby.

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby.

04. Základní informace k životní situaci

Ustanovení § 21c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Oprávnění řidiče taxislužby a průkaz řidiče taxislužby se vydává každému kdo splní podmínky stanovené zákonem. Místo trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu žadatele, žadatel je starší 21 let a spolehlivý dle § 9 odst. 3 zákona o silniční dopravě. Průkaz řidiče taxislužby je dokladem o udělení oprávnění řidiče taxislužby.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává žadatel o oprávnění řidiče taxislužby.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Požádat o vydání oprávnění řidiče taxislužby.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost podejte na příslušném úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Musíte se obrátit na dopravní úřad obce podle trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu. V Hranicích na právní oddělení městského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fotografie, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář QF-OSÚŽPD-19 ve formátu word nebo ve formátu PDF

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za vydání průkazu řidiče taxislužby 500,- Kč. V ostatních případech nejsou vybírány správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech dokladů potřebných k vydání - bezodkladně nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Martina Stupárková, tel.: 581 828 345, e-mail: martina.stuparkova@mesto-hranice.cz
Bc. Michal Řepa, tel.: 581 828 382, e-mail: michal.repa@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 2. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies