logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zápis profesní způsobilosti řidiče

Publikováno 28.7.2017

Zápis profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Zápis profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

04. Základní informace k životní situaci

Zápis profesní způsobilosti řidiče se zaznamená do řidičského průkazu každému kdo splní podmínky stanovené zákonem. Je povinen jej mít každý pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné s výjimkami stanovenými v zákoně.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat žadatel

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Úspěšně vykonaná zkouška v období 6 měsíců před podáním žádosti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte osobně písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče v budově Městského úřadu Hranice, odbor vnitřních věcí  - oddělení dopravně-správních agend MěÚ Hranice, Zámecká 118.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.v Hranicích jde o odbor vnitřních věcí  - oddělení dopravně-správních agend MěÚ Hranice, Zámecká 118..

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit:

  • platný doklad totožnosti,
  • doklad o splnění zkoušky,
  • řidičský průkaz,
  • potvrzení o vstupním školení nebo o absolvování pravidelného školení. (obnova)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti o zápis se generují přímo na úřadě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše záležitost bude vyřízena do 20 dní po podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče

Změna údajů v průkazu profesní způsobilosti řidiče

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Julie Rajtarová, tel. - 581 828 513

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

24. 1. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies