logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Obecně závazné vyhlášky města

Publikováno 21.7.2017

Platné obecně závazné vyhlášky města Hranic. (včetně nedávno zrušených vyhlášek)
 
Obsah

Poznámka

2003
Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o veřejné zeleni v městě Hranice zrušena 2/2021
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Požární řád  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Hranic  
2004
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranic

Změněna - OZV 1/2007
zrušena OZV 2/2018

2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o zřízení městské policie  
2006
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o vymezení prostorů pro volné pobíhání psů a stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství  
2007
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranic Zrušena OZV 2/2018
2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů ne veřejném prostranství změněna  1/2011
zrušena 4/2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti Změněna - OZV 7/2009
2009
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů  
Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí  
2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se doplňuje OZV č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zrušena - OZV 4/2022
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Změněna - OZV 2/2013
2013
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města  
2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místních poplatcích Zrušena 5/2018
2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu Změněna  - OZV 4/2017
Zrušena OZV 3/2018
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o regulaci hlučných činností  
2017
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/96 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranice  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o školských obvodech spádových základních škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2016, o nočním klidu 

Změněna OZV 1/2018

Zrušena OZV 3/2018

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zrušena 4/2018
2018
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2016, o nočním klidu a Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/2017 Zrušena OZV 3/2018

Obecně závazná vyhláška města Hranic  č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

 

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2018, o nočním klidu

zrušena OZV 4/2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zrušena OZV 3/2019
Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místních poplatcích Zrušena OZV 4/2019
OZV 5/2019
OZV 6/2019
2019
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2018, o nočním klidu zrušena OZV 4/2020
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2018, o nočním klidu zrušena OZV 4/2020
Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zrušena OZV 5/2020
Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019, o místním poplatku ze psů Zrušena 2023
Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu Zrušena OZV 3/2020
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zrušena OZV 2/2020
2020
Obecně závazná vyhláška města č. 1/2020, kterou se mění OZV č. 4/2019, o místním poplatku ze psů Zrušena 2023
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 02/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zrušena OZV
3/2021
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu  
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/2020, o nočním klidu Zrušena OZV 1/2021
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 5/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zrušena OZV
5/2021
2021
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2021, o nočním klidu Zrušena OZV 2/2022
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2021 o veřejné zeleni  
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zrušena 2023
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/2021  o místním poplatku z pobytu Zrušena 2023
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Zrušena 2023
2022
   
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2022 o nočním klidu zrušena  -OZV 1/2023
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2022 kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2022 o nočním klidu zrušena  -OZV 1/2023
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/2022 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství doplněna - ozv 3/2023
zrušena OZV 4/2023
2023
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2023 o nočním klidu Zrušena OZV  1/2024
Nařízení č. 2/2023 /kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích  
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2023 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství - doplnění zrušena OZV 4/2023
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/2023 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství  
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 6/2023 o místním poplatku ze psů  
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 7/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 8/2023 o místním poplatku z pobytu  
2024
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2024 o nočním klidu  

Přílohy ke stažení

2-2003 - veřejná zeleň (207,50 KB)

3-2003 požární řád (216,85 KB)

4-2003 požární ochrana (208,20 KB)

1-2004 systém sběru odpadu (222,76 KB)

1-2005 - zřízení městské policie (196,75 KB)

1-2006 - pohyb psů (305,22 KB)

1-2007 - změna systému sběru odpadu (202,30 KB)

1-2008 - zákaz používání alkoholických nápojů (3 961,48 KB)

2-2008 - koeficient daně z nemovitostí (192,85 KB)

1-2009 - trvalé označování psů (210,87 KB)

7-2009 - změna vyhlášky - koeficienty daně z nemovitostí (199,12 KB)

1-2011 - doplnění OZV - zákaz požívání alkoholu (675,71 KB)

3-2011 - zákaz provozování sázkových her (278,47 KB)

2-2013 - změna OZV - zákaz provozování sázkových her (120,70 KB)

3-2015 -místní poplatky (357,16 KB)

2-2016 - noční klid (266,03 KB)

3-2016 - regulace hluku (203,07 KB)

1-2017 - rušení OZV o závazných částech Územního plánu (179,90 KB)

2-2017 - o školských obvodech mateřských škol (182,96 KB)

3-2017 - o školských obvodech základních škol (223,12 KB)

4-2017 - novela vyhlášky o nočním klidu (198,87 KB)

OZV č. 5_2017 -místní poplatek za komunální odpad 2018 (155,91 KB)

OZV č. 1-2018 - novela vyhlášky o nočním klidu (170,80 KB)

OZV č. 2 - 2018 - nakládání s komunálním odpadem (386,63 KB)

OZV č 3-2018 o nočním klidu (270,85 KB)

OZV č. 4-2018 o komunálním odpadu (297,82 KB)

OZV č. 5 -2018 o místních poplatcích (680,93 KB)

OZV č. 1- 2019 novela vyhlášky o nočním klidu (169,47 KB)

OZV č. 2 - 2019 novela vyhlášky o nočním klidu (168,61 KB)

OZV č. 3-2019 o komunálním odpadu (152,02 KB)

OZV 4-2019 o poplatku za psy (208,73 KB)

OZV č. 5-2019 - popplatek z pobytu (153,09 KB)

OZV č. 6-2019 o užívání veřejného prostranství (283,16 KB)

OZV č. 1-2020 o místním poplatku ze psů (640,73 KB)

OZV č. 2-2020  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (284,81 KB)

OZV č. 3-2020 - zrušení OZV 5/2019 -poplatek z pobytu (121,98 KB)

OZV č. 4-2020 noční klid (270,30 KB)

OZV č 5-2020 - poplatek za komunální odpad (1 981,91 KB)

OZV č. 1/2021 o nočním klidu (373,39 KB)

OZV-2-2021 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2-2003, o veřejné zeleni (372,01 KB)

OZV č. 3_2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (4 827,20 KB)

OZV č. 4_2021 o místním poplatku z pobytu (3 127,76 KB)

OZV č. 5_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (3 243,53 KB)

OZV č. 2-2022 o nočním klidu (178,29 KB)

OZV č. 3_2022 Doplnění OZV č. 2/2022 o nočním klidu (96,54 KB)

OZV č. 4/2022 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (3 869,96 KB)

OZV č. 1-2023 o nočním klidu (181,44 KB)

OZV 3-2023 zákaz požívání alkoholu - doplnění (96,32 KB)

OZV 4-2023 zákaz požívání alkoholu (1 495,00 KB)

OZV 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (68,89 KB)

OZV 6/2023 o místním poplatku ze psů (130,49 KB)

OZV 07-2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (218,11 KB)

OZV 8/2023 o místním poplatku z pobytu (112,45 KB)

OZV č. 1 - 2024 o nočním klidu (145,01 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies