logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Obecně závazné vyhlášky města

Publikováno 21.7.2017

Platné obecně závazné vyhlášky města Hranic.
 
Obsah

Poznámka

2003
Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o veřejné zeleni v městě Hranice  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Požární řád  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Hranic  
2004
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranic Změněna - OZV 1/2007
2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o zřízení městské policie  
2006
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o vymezení prostorů pro volné pobíhání psů a stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství  
2007
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranic  
2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů ne veřejném prostranství Změněna - OZV 1/2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti Změněna - OZV 7/2009
2009
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů  
Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí  
2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se doplňuje OZV č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Změněna - OZV 2/2013
2013
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města  
2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místních poplatcích  
2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu Změněna  - OZV 4/2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o regulaci hlučných činností  
2017
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/96 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranice  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o školských obvodech spádových základních škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2016, o nočním klidu  
Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017