logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Obecně závazné vyhlášky města

Publikováno 21.7.2017

Platné obecně závazné vyhlášky města Hranic. (včetně loni zrušených vyhlášek)
 
Obsah

Poznámka

2003
Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o veřejné zeleni v městě Hranice  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Požární řád  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Hranic  
2004
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranic

Změněna - OZV 1/2007
zrušena OZV 2/2018

2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o zřízení městské policie  
2006
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o vymezení prostorů pro volné pobíhání psů a stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství  
2007
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranic Zrušena OZV 2/2018
2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů ne veřejném prostranství Změněna - OZV 1/2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti Změněna - OZV 7/2009
2009
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů  
Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí  
2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se doplňuje OZV č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Změněna - OZV 2/2013
2013
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města  
2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místních poplatcích Zrušena 5/2018
2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu Změněna  - OZV 4/2017
Zrušena OZV 3/2018
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o regulaci hlučných činností  
2017
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/96 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranice  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o školských obvodech spádových základních škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2016, o nočním klidu 

Změněna OZV 1/2018

Zrušena OZV 3/2018

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zrušena 4/2018
2018
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2016, o nočním klidu a Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/2017 Zrušena OZV 3/2018

Obecně závazná vyhláška města Hranic  č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

 

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2018, o nočním klidu

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místních poplatcích  
2019
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2018, o nočním klidu  
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2018, o nočním klidu  

Přílohy ke stažení

2-2003 - veřejná zeleň (207,50 KB)

3-2003 požární řád (216,85 KB)

4-2003 požární ochrana (208,20 KB)

1-2004 systém sběru odpadu (222,76 KB)

1-2005 - zřízení městské policie (196,75 KB)

1-2006 - pohyb psů (305,22 KB)

1-2007 - změna systému sběru odpadu (202,30 KB)

1-2008 - zákaz používání alkoholických nápojů (3 961,48 KB)

2-2008 - koeficient daně z nemovitostí (192,85 KB)

1-2009 - trvalé označování psů (210,87 KB)

7-2009 - změna vyhlášky - koeficienty daně z nemovitostí (199,12 KB)

1-2011 - doplnění OZV - zákaz požívání alkoholu (675,71 KB)

3-2011 - zákaz provozování sázkových her (278,47 KB)

2-2013 - změna OZV - zákaz provozování sázkových her (120,70 KB)

3-2015 -místní poplatky (357,16 KB)

2-2016 - noční klid (266,03 KB)

3-2016 - regulace hluku (203,07 KB)

1-2017 - rušení OZV o závazných částech Územního plánu (179,90 KB)

2-2017 - o školských obvodech mateřských škol (182,96 KB)

3-2017 - o školských obvodech základních škol (223,12 KB)

4-2017 - novela vyhlášky o nočním klidu (198,87 KB)

OZV č. 5_2017 -místní poplatek za komunální odpad 2018 (155,91 KB)

OZV č. 1-2018 - novela vyhlášky o nočním klidu (170,80 KB)

OZV č. 2 - 2018 - nakládání s komunálním odpadem (386,63 KB)

OZV č 3-2018 o nočním klidu (270,85 KB)

OZV č. 4-2018 o komunálním odpadu (297,82 KB)

OZV č. 5 -2018 o místních poplatcích (680,93 KB)

OZV č. 1- 2019 novela vyhlášky o nočním klidu (169,47 KB)

OZV č. 2 - 2019 novela vyhlášky o nočním klidu (168,61 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019