logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Nařízení města Hranic

Publikováno 21.7.2017

Nařízení města

Řád veřejného pohřebiště

Nařízení města Hranic č. 1 /2010 -  Tržní řád

Nařízení města Hranic č. 2/2011 - kterým se mění a doplňuje Nařízení města Hranic č. 1/2010 Tržní řád

Nařízení města Hranic č. 2/2012 - kterým se mění a doplňuje Nařízení města Hranic č. 1/2010 Tržní řád

Nařízení města Hranic č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Hranic č.1/2010 Tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění provedených nařízeními města Hranic č. 2/2011 a 2/2012

Nařízení města Hranic č. 02/2006 o stanovení maximální ceny za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla ve městě Hranice

Nařízení města Hranic č. 3/2011 - o stanovení maximální ceny v městské dopravě osob, slev jízdného a o vymezení bezplatné přepravy na území města Hranic

Nařízení města Hranic č. 1/2012 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických  a právnických osob.

Nařízení města Hranic č. 1/2019 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Hranice a příloha - Ceník

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019