logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Finanční způsobilost pro rok 2019

Publikováno 7.1.2019

Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu, kterým je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Olomouci na každý kalendářní rok vždy nejpozději do 31.července kalendářního roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31.srpna kalendářního roku.

Informace pro dopravce k finanční způsobilosti pro rok 2019 naleznete v příloze.

Další informace získáte na webových stránkách Olomouckého kraje .

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies