logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Finanční způsobilost pro rok 2018

Publikováno 17.10.2017

Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu, kterým je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Olomouci na každý kalendářní rok vždy nejpozději do 31.července kalendářního roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31.srpna kalendářního roku.

Informace pro dopravce k finanční způsobilosti pro rok 2018

Pro rok 2018 byl v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2017/C 331/01) stanoven kurz

1 euro = 25,995 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

  • 233 955 Kč pro první vozidlo a
  • 129 975 Kč pro každé další vozidlo.

 

V souladu se „Stanoviskem Ministerstva dopravy k prokazování a uznávání finanční způsobilosti“ nadále i pro rok 2018 trvá možnost pro doložení splnění požadovaného finančního limitu opět i o předložení „Daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, vč. současného doložení jeho Přílohy č. 1 – Tabulky D“. Tímto krokem se rozšiřují pro fyzické podnikající osoby (OSVČ) možnosti jak splnit tuto každoroční povinnost. Nutnou podmínkou pro akceptaci Daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je, aby Příloha č. 1 (tabulka „D“) byla vždy opatřena ověřovací doložkou příslušného správce daně, tj. úředním razítkem finančního úřadu nebo aby toto učinila jiná „oprávněná osoba“, tj. auditor, účetní či daňový poradce.

Prokázat finanční způsobilosti může každý dopravce dle své volby:

  • Roční účetní závěrkou za uplynulé období, ověřenou auditorem, daňovým poradcem nebo účetním, tj. otiskem jeho razítka na rozvaze;
  • Daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob, vč. jeho Přílohy č. 1, opatřené ověřovací doložkou (razítkem) příslušného správce daně,
    tj. finančním úřadem nebo účetním, auditorem nebo daňovým poradcem;
  • Bankovní zárukou;
  • Pojištěním finanční způsobilosti nebo Pojištěním odpovědnosti za škodu při výkonu povolání dopravce (Neakceptovatelné je pouhé „Pojištění za škodu na přepravovaném nákladu – dohoda CMR)

Bližší informace k uvedené problematice obdržíte na Odboru dopravy a SH Krajského úřadu Olomouckého kraje u příslušných pracovníků Oddělení silniční dopravy, viz článek „Sdělení změny kontaktních osob“ výše.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017