logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Sběr projektů na nové programovací období

Publikováno 13.7.2020

V rámci přípravy nové strategie Olomoucké aglomerace na programovací období 21+ provádí nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) průzkum absorpční kapacity pro nastavení strategie v oblasti Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který je nástupcem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Sběr projektů na nové programovací období

 

Obecně se dá říci, že OP TAK bude zaměřen hlavně na oblasti:

  • průmyslu 4.0 (digitalizace, automatizace),
  • znalostní ekonomiku a projekty s vyšší přidanou hodnotu (podnikové VaV, spolupráce s výzkumnými institucemi),
  • inovativnost MSP,
  • rekonstrukci a výstavbu podnikatelských nemovitostí či
  • posun k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství.

V novém programovacím období budou na úrovni nositele ITI OA podpořeny pouze projekty, které budou předem uvedeny ve strategii Olomoucké aglomerace a budou co nejvíce připravené k realizaci. Máte tedy jedinečnou příležitost zaslat nám projektový námět, jež byste rádi v novém období realizovali. Stačí vyplnit krátký formulář „Projektové fiche“ zaslaný přílohou emailu a odeslat jej na adresu iti@olomouc.eu. Vyplněný formulář bude sloužit jako podklad pro vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) o nastavení a oblastech podpory pro Olomoucku aglomeraci (např.: o výši alokace pro aglomeraci, oblasti podpory, zaměření výzev). Zároveň bude s MPO jednáno o uvolnění finančních prostředků a tedy i finanční podpoře takto sesbíraných projektů v období 2021–2027.

Návrh nového programu OP TAK naleznete ZDE.

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit na adrese iti@olomouc.eu. Rádi Vám poradíme či si s Vámi domluvíme schůzku.

Tým ITI Olomoucké aglomerace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies