logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace o povodních

Aktuální stav na vodních tocích

Informace o aktuálním stavu na vodních tocích v České republice

více... | Publikováno 5.1.2018

Povodně 2010

Jak probíhaly povodně 2010. Povodňová kniha

více... | Publikováno 5.1.2018

Povodně 2009

Zpráva o povodni Povodňového orgánu – Povodňové komise obce Hranice a obce Hranice jako ORP, Povodňová kniha

více... | Publikováno 5.1.2018

Povodně 1997

Katastrofální povodeň, která v červenci roku 1997 postihla území v povodích řek Morava (Bečva), Odra a horní Labe měla neočekávaně rychlý a dravý průběh s obrovskou ničivou sílou, kdy na horních tocích došlo k téměř totální devastaci koryt vodních toků. Voda dosahovala extrémní úrovně, plošný rozsah a hloubka rozlivů byly nad všechny dosavadní známé hodnoty. Povodeň, která sebou valila katastrofálně velké množství splavenin, se svými parametry vymkla možnostem měření a monitorování.

více... | Publikováno 3.8.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019