logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Povodně 1997

Publikováno 3.8.2017

Katastrofální povodeň, která v červenci roku 1997 postihla území v povodích řek Morava (Bečva), Odra a horní Labe měla neočekávaně rychlý a dravý průběh s obrovskou ničivou sílou, kdy na horních tocích došlo k téměř totální devastaci koryt vodních toků. Voda dosahovala extrémní úrovně, plošný rozsah a hloubka rozlivů byly nad všechny dosavadní známé hodnoty. Povodeň, která sebou valila katastrofálně velké množství splavenin, se svými parametry vymkla možnostem měření a monitorování.

Povodeň byla způsobena zcela mimořádnými a intenzivními dešťovými srážkami, kdy denní intenzity dosahovaly hodnot až 230 mm (místy > 600 mm/ 5 dní). Extrémní úhrny srážek byly v červenci v oblasti povodí horní Moravy (Jeseníky), v oblasti povodí řeky Bečvy (Moravskoslezské Beskydy) a pás srážek zasáhl ještě oblast Hostýnských vrchů a Českomoravskou vrchovinu. Extrémní intenzita srážek byla zaznamenána již v sobotu 5. července 1997 a vysoké srážky pokračovaly i v dalších dnech.

Povodeň se vyznačovala neskutečnou dravostí vody – energie proudění byla schopna transportovat i kameny s rozměry přes 1 m.

Celkem zahynulo 50 lidí, zničeno bylo 29 000 domů, škody dosáhly téměř 63 miliard korun (pramen PMO).

Jak to bylo v Hranicích

Konec června a začátek července 1997 nenasvědčovaly blížící se katastrofě. Vše se ale velmi rychle změnilo. Pěkné počasí vystřídaly v pátek 4. července vytrvalé a velmi intenzivní deště. Do pondělního rána spadlo na Hranicku 150 mm vody, v pondělí dalších 67 mm. Na horách pršelo ještě víc. Bečva i její přítoky začaly prudce stoupat.

Již v neděli 6. července byla koryta Veličky a Ludiny zcela plná. Večer vyplavil Račí potok sklepy a garáže u křižovatky ulic Komenského a Hřbitovní a začal se rozlévat do okolí. Na křižovatce Komenského a Teplické ulice se vylila Ludina. Situace se prudce zhoršovala v Kropáčově ulici, kde nejprve voda pronikla kanály na silnici a mezi 20. a 21. hodinou se začala přelívat přes hráz. Začala zaplavovat zahrady a sklepy i nejníže položené byty. Se stoupající hladinou byly zaplavovány další a další byty, nejen v Kropáčově, ale i v Tesaříkově ulici.

V pondělí 7. července byl kulminační rozdíl hladin řeky Bečvy v Teplicích n/B 7,3 m nad normálem. Na levém břehu obrovská síla rozbouřené řeky prorazila ochrannou hráz a vevalila se do Sadů Čs. Legií a dál do přilehlých ulic. Postupně voda zaplavila Žáčkovu, Havlíčkovu i Tyršovu ulici a všude silný proud páchal ničivé škody. Zde řece padly za oběť i některé domy.

Hráz se protrhla i na druhém břehu, voda se vevalila do Trávnické ulice, zaplavila Havlíčkovu a Hviezdoslavovu ulici. Vylila se i Velička a Ludina. Nejtragičtější dopad měla povodeň v Rybářích, kde při zřícení domu zemřela starší žena.

Pod hladinou se ocitla velká část Hranic. Voda napáchala obrovské škody v Lázních Teplice nad Bečvou, ve všech sportovních areálech podél řeky, v areálu Středního odborného učiliště strojírenského, na cestách, chodnících, zahradách, na zařízení bytů, na automobilech. Dvě rodiny přišly o svůj dům, protože silně poškozené budovy musely být strženy. Část obyvatel města odřízla voda zcela od zásobování. Zatímco povodňové vody bylo všude dost, nastala nouze o vodu pitnou. Čistička, která ji dodávala obyvatelům města, byla totiž také zatopena.

Voda začala klesat v pondělí odpoledne, v úterý ráno ale opět následoval vzestup hladiny Bečvy. Až v úterý odpoledne začal trvalý pokles vody. Odstraňování následků škod však trvalo ještě dlouho.
(podle A. Mariánka - Povodně na Hranicku)

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies