logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Trvalá oznámení

Nalezená, odchycená a ztracená zvířata

Toulaví psi, kteří jsou odchyceni v Hranicích jsou od 1.4. 2009 přemísťováni do  psího útulku Ligy na ochranu zvířat Olomouc.

více... | Publikováno 4.8.2017

Spotřebitelská poradna v Hranicích

Již několik let působí v Hranicích spotřebitelská poradna, kterou provozuje nezisková organizace Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., se sídlem Střelniční 75/8, 70200 Ostrava. Sdružení poskytuje spotřebitelům zdarma základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy.

více... | Publikováno 4.7.2017

Oznámení o odstávce elektřiny

Firma ČEZ změnila systém informování o odstávkách elektřiny. V současné době lze informace o odstávkách v našem městě zjistit pouze z jejich webových stránek na níže uvedených odkazech.

více... | Publikováno 11.11.2020

Městská policie eviduje bicykly i elektrokola

Městská policie Hranice eviduje kola i elektrokola jako obranu proti jejich krádežím. Občané si mohou kola zdarma zaregistrovat na městské policii Hranice. Je ale nutné se předem telefonicky objednat na čísle 581 828 101.

více... | Publikováno 14.6.2021

Úspěšní žadatelé o kotlíkové dotace mohou žádat o příspěvek města

Město Hranice v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III." finančně podpoří jednotlivé fyzické osoby, které jsou vlastníky nemovitostí na území města Hranic (včetně místních částí) a zároveň žadateli o dotaci z Olomouckého kraje při realizaci výměny kotlů na pevná paliva, a to finančním příspěvkem ve výši 7 % k dotaci poskytnuté Olomouckým krajem.

více... | Publikováno 16.11.2020

Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně

Informace pro občany s trvalým pobytem na adrese Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, ohlašovna MěÚ, o uložení zásilky. Zásilka je pro adresáta uložena buď na České poště nebo na Městském úřadu Hranice.

více... | Publikováno 4.7.2017

Lze žádat o dotace na památky

Přinášíme vám přehled možných dotací, které mohou v roce 2021 čerpat majitelé nemovitých i movitých kulturních památek, nebo nemovitostí v Městské památkové zóně.

více... | Publikováno 21.4.2021

Jak se dozvíte o kulturních akcích v Hranicích

V Hranicích se měsíčně konají desítky kulturních, společenských a sportovních událostí. Jak se ale o jejich konání dozvíte? Máte hned několik možností.

více... | Publikováno 4.7.2017

Pozor na povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 platí povinné čipování psů na celém území republiky. V Hranicích toto čipování upravuje již řadu let obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2009, o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, která je i nadále platná.

více... | Publikováno 13.12.2019

Služba Utility report pomáhá s vyhledáváním sítí

Pokud potřebujete zjistit, zda vede přes pozemek nějaká technická infrastruktura, můžete využít služby UtilityReport. Ta umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury. Všem dotčeným subjektům TI systém vygeneruje žádost a vybraným subjektům TI rovnou elektronicky odešle. Podrobnější informace naleznete v přílohách.

více... | Publikováno 14.10.2019

Při koupi pozemku dejte pozor

Často dochází k tomu, že si zájemci o výstavbu rodinného domu koupí parcelu, popisovanou prodávajícím jako pozemek pro výstavbu rodinného domu. Toto tvrzení se většinou opírá o zařazení parcely do ploch určených územním plánem k výstavbě rodinných domů.

více... | Publikováno 20.10.2017

Senátorka se setkává s občany Hranicka

Senátorka RNDr. Jitka Seitlová se pravidelně setkává s občany Hranic a okolí. Občané mají možnost se s ní potkat vždy druhé pondělí v měsíci.

více... | Publikováno 4.7.2017

Návštěvu přes internet lze objednat i na pátek

Návštěvu některých agend městského úřadu si v Hranicích lze objednat prostřednictvím internetu. Elektronický rezervační systém se týká dopravně - správních agend ( řidičské a technické průkazy), dále občanských průkazů a cestovních dokladů, změn pobytu, ověřování opisů a podpisů a matriky.

více... | Publikováno 4.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021