logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně

Publikováno 4.7.2017

Informace pro občany s trvalým pobytem na adrese Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, ohlašovna MěÚ, o uložení zásilky. Zásilka je pro adresáta uložena buď na České poště nebo na Městském úřadu Hranice.

Aktuální seznam oznámení o uložení výzvy k převzetí zásilky a poučení občanům s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hranice

V případě uložení na České poště, s. p., v Hranicích, adresa Tř. 1. máje 1901, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, kontaktní telefon 954 275 301 je zásilka k vyzvednutí v pracovních dnech pondělí a středa v době od 10.00 do 12.00 hodin a v době od 13.00 do 18.00 hodin; úterý, čtvrtek a pátek v době od 08.00 do 12.00 hodin a v době od 13.00 do 16.00 hodin a sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. V první den uložení je zásilka k vyzvednutí od 17.00 hodin.

V případě uložení na Městském úřadu Hranice, adresa Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice (podatelna II, přízemí kancelář č. 122), kontaktní telefon 581 828 262 nebo 264, je zásilka k vyzvednutí :

Pondělí : 08.00 – 17.00 hodin

Úterý :    08.00 – 14.00 hodin

Středa :   08.00 – 17.00 hodin

Čtvrtek : 08.00 – 14.00 hodin

Pátek :    08.00 – 11.30 hodin

V první den uložení je zásilka k vyzvednutí 1 hodinu před koncem provozní doby podatelny II (tj. Po a St od 16.00, Út  a Čt od 13.00, Pá od 10.30)

Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.  Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu, nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Hranice, Pernštejnské náměstí 1, má možnost: 

  • na ohlašovně pobytu Městského úřadu Hranice nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti,

  • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti

  • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,

  • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba),

  • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),

  • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).

Další informace naleznete v příloze.
 

Přílohy ke stažení

Doručování občanům s TP na ohlašovně (151,19 KB)

19042024 (44,79 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies