logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Při koupi pozemku dejte pozor

Publikováno 20.10.2017

Často dochází k tomu, že si zájemci o výstavbu rodinného domu koupí parcelu, popisovanou prodávajícím jako pozemek pro výstavbu rodinného domu. Toto tvrzení se většinou opírá o zařazení parcely do ploch určených územním plánem k výstavbě rodinných domů.

Územní plán je kompletně vyvěšen na webových stránkách města, ale pro laika je to dosti složitý a málo srozumitelný dokument. Barevné vyznačení účelu jednotlivých ploch v územním plánu je totiž jednou, nikoliv jedinou podmínkou k výstavbě. Neméně důležitým předpokladem je dostatečná technická infrastruktura v sousedství pozemku (silnice, kanalizace, vodovod apod.) Při jejich absenci nebo nedostatečné kapacitě je nutné je dobudovat, což může narazit na možnosti a potřeby města v dané lokalitě.

Město je při budování infrastruktury limitováno finančními prostředky i majetkoprávními vztahy, výstavbu infrastruktury tak může komplikovat velká ekonomická náročnost nebo nutnost zajištění pozemků pro její umístění. Z tohoto důvodu pak nezřídka vstupuje do hry nutnost pořízení podrobnějšího územně plánovacího podkladu, nebo územně plánovací dokumentace (například územní studie nebo regulační plán).

Tento požadavek nemusí být pro laika na první pohled v územním plánu zjevný. Zkušený architekt či projektant by měl být schopen jej obratem z územního plánu vyčíst, bohužel však ani to není pravidlem. Územní plánovaní je navíc živý obor, způsob využití jednotlivých ploch ve městě se pomalu, ale jistě s časem proměňuje. Dva roky stará informace o možnostech výstavby v dané lokalitě už může být nepřesná či úplně mylná.

Proto pokud si nejste jisti, zdali je případná výstavba na pozemku jednoznačně bezproblémová, neváhejte se obrátit na městský úřad (e-mailem, dopisem či osobně) s dotazem. Informace realitních kanceláří bohužel nebývají kompletní (řadu informaci makléři ani vědět nemohou).

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies