logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Povodně 2010

Publikováno 5.1.2018

Jak probíhaly povodně 2010. Povodňová kniha

16. května - neděle

 • Stálé a silné deště v Beskydech - první zasedání Povodňové komise Města Hranic proběhlo 16. 5. v 19 hodin.

 • Hasičský záchranný sbor zajistil pro Hranice 1000 nových pytlů na písek.

 • Bečva v Hranicích stoupla na 1. stupeň povodňové aktivity 16.5. v 19.32

 • Již v 22.42, 16.5. 2010 došlo k 2. stupni povodňové aktivity v Hranicích. Okamžitě po vyhlášení 2. stupně Městská policie Hranice amplióny informovala veřejnost o nastalé situaci.

 • Správa a údržba silnic Hranice ve 21.30 hod. uzavřela cestu Hustopeče nad Bečvou směr Němetice – byla pod vodou

 • Dne 17.5.2010 ve 4 hodiny ráno byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity na Bečvě v Hranicích

17. května  - pondělí (video)

 • Pytle s pískem se začaly používat nejdříve v Teplicích nad Bečvou v lázních 17. května od 4 hodiny ranní 17.5

 • Stěny z pytlů se začaly objevovat na ulici Partyzánská 

 • Zpráva od dispečinku Povodí Moravy, s.p., v 4.15 hod. – toky ve Valašském Meziříčí stále stoupají, prognóza pro Hranice – stále stoupající hladina Bečvy

 • Stav Bečvy ve 4.45 hod v Teplicích nad Bečvou – 418 cm a průtok Q = 355 m3/s

 • 17.5. v 5 hodin ráno opět zasedala Povodňová komise Města Hranic

 • 5.15. v oblasti pod jezem byla Bečva vybřežená, dosahovala k ulici Žáčkova

 • O situaci v Hranicích informovala Povodňová komise Města Hranice okamžitě Vodovody a kanalizace Přerov,a.s., Lázně Teplice nad Bečvou, Armádu ČR Hranice, Policie ČR – Hranice, Správu a údržbu cest Hranice, Zemědělskou vodohospodářskou správu Přerov.  Povodňová komise je zároveň v kontaktu s vedoucí krizového řízení Olomouckého kraje

 • 6.35 hod. je v obci Ústí na komunikaci přes 1 m vody, obec stěhuje vše do kulturního domu

 • Stav v 6. 45 hod – Bečva 485 cm a Q= 463 m3/s

 • 7.30 hod. Bečva v Teplicích nad Bečvou se rozlévá na Kolonádu před lázeňským domem Bečva

 • 7.00 hod. zaplaveno Mariánské údolí, občané jsou ve vyšších patrech objektu

 • 7.35 hod. – místní část Slavíč – pravobřežní vybřežení Bečvy – oblast Na Hrázi

 • 8.00 hod stav Bečvy – 527, Q=543 m3/s

 • 9.00 hod Povodňová komise Města Hranic zasedá – na ulici Kropáčova chybí 50 cm a rozlije se

 • Pytluje se v ulici Kropáčova, Byly vypnuty semafory na Motošíně, uzavřena silnice I/35 – tah na Valašské Meziříčí i Bystřici pod Hostýnem.

 • Připravuje se evakuace nejvíce zasažených oblastí

 • 9.27 hod. Opatovice směrem do Hranic jsou neprůjezdné

 • 9.40 hod. Bečva – 573 cm Q= 639 m3/s

 • 10.00 hod. další zasedání Povodňové komise Města Hranic - Vsetínská i Rožnovská Bečva stagnují, Rybáře jsou pod vodou

 • Městská polici opět megafony informovala občany v Hranicích o stavu ohrožení

 • 10.09 hod. Byl uzavřen teplický most přes Bečvu

 • Park Čs. Legií – stěny parku prosakují,  Ulice Žáčkova a Tyršova – pytluje se, Vodovody a kanalizace Přerov – ČOV – informováni o stavu, zahájena evakuace, zabezpečení materiálu a technologie a ČOV, přerušen provoz ČOV, u Katastrálního úřadu je Velička těsně před vylitím - n kvůli vysoké hladině Bečvy nemá kam odtékat. Stejně je na tom Ludina, která se vvylila do Potoční ulice.

 • 11.45 hod. – Bečva – 616 cm a Q=733 m3/s

 • 11.55 hod. – vyhlášena evakuace – oblast ulic Žáčkova a Čapkova.

 • Shrnutí ve 12 hodin  - V Hranicích je pod vodou místní část Rybáře. Zaplavena je Kropáčova ulice, část Mostní, část Žáčkovy ulice  (pod jezem) Voda protéká také do Sadů Čs. legie.  Obyvatelé  podél  Bečvy  - ulice Mostní, spodní část Havlíčkova, Tyršova a Žáčkova mají vyhlášenou evakuaci. Z ulice Žáčkova bylo evakuováno  9 osob, další osoba musela být zachráněna.. Jedna osoba byla zachráněna také z ulice Přísady. Profesionální a dobrovolní hasiči umístňují k ohroženým objektům pytle s pískem (Kropáčova, Sady Čs. legií, Žáčkova). Vypomáhají i dobrovolní hasiči z okolních obcí. Celkem v Hranicích zasahovalo okolo dvaceti jednotek dobrovolných hasičů. Byla zřízena nepřetržitá povodňová linka MěÚ Hranice  - 581 828 180.

 • 12.30 hod, - klesají jak Bečva Vsetínská , tak Rožnovská

 • 12.40 hod – most – ulice Mostní – uzavřena, garáže na Mostní zaplaveny

 • 13.47 hod. Bečva – stav 642 cm, Q=794 m3/s - Bečva dosáhla maxima, na kterém nějaký čas setrvala. Koryto je zcela plné, k přelití hrází chybí pouhé centimetry.

 • 14.00 hod – zasedání Povodňové komise Města Hranic – uzavřena ulice Komenského

 • 14.15 hod. Hustopeče nad Bečvou – starostka: Bečva se snížila

 • 14.16 hod. Černotín – 3 zasažené obytné objekty

 • 16.00 Bečva začíná pomalu klesat

 • 18.00 Zprůjezdněna ulice Komenského 

Shrnutí

 V Hranicích byly zasaženy   ulice Havlíčkova, Tyršova, Žáčkova, , Tř. gen. Svobody, Kropáčova, Přísady, Mostní, Motošín, Teplická, Komenského, Čechova, , SOU Teplická ulice,  Park  Čs.. legií, Tř. Čs. armády Hranice  V - Rybáře a Slavíč (chaty). dále chatové oblasti  - Dvořákovo stromořadí,   a 2 chatové kolonie směrem na Rybáře, ČOV Hranice, kurty Teplice nad Bečvou.

Dále byly zasaženy obce Bělotín, Černotín, Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Ústí, Skalička, Opatovice, Malhotice, Polom, Špičky, Všechovice, Býškovice, Milenov.  

Ve správním obvodu Hranic zasahovali hasiči  hasičského záchranného sboru,  dále dvě desítky jednotek dobrovolných hasičů. Celkem bylo  evakuováno 59 osob, z toho  44 bezprostředně ohrožených na životě.

v hranickém správním obvodu bylo zatopeno   celkem  252 objektů  ( z toho v Hranicích a místních částech  96). Z toho bylo nemovitostí   120 (Hranice  - 85)  a rekreačních objektů 177. Škody dosáhly desítek milionů korun.  

Další vývoj

 • Vysoušeče jsme začali poskytovat ve čtvrtek od 8  do 17 hodin ve dvoraně zámku  - Pernštejnské náměstí 1.
 • Policie ČR na Hranicku nezaznamenala žádné případy rabování  nebo krádeží v postižených oblastech. 
 • 21.5. Hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík rozhodl o prodloužení stravu nebezpečí do 31.5.2010.
 • Po přívalových deštích   se 27. května  Nad Černotínem a v Mariánském údolí se objevují sesuvy půdy. Situaci posuzovali statici. Na silnici na Bystřici pod Hostýnem musel být  omezen provoz.  

27. května - čtvrtek.

 Nad Černotínem a v Mariánském údolí se objevují sesuvy půdy. Situaci posuzovali statici, monitoruje se a nehrozí  bezprostřední nebezpečí. Na silnici na Bystřici pod Hostýnem ale  musel být  omezen provoz. 

 • Pytle s pískem, které chránily nemovitosti, si občané mohou ponechat pro případné další použití.
 • Trafostanice ve Špičkách je opravena
 • Dočerpávají se poslední zatopené sklepy

 

28. května  - pátek 

 • Vodní toky jsou v klidu. Předpověď počasí - přeháňky, místy bouřky. Včerejší podvečerní přívalové deště řádily v Lipníku nad Bečvou a okolí.  Hladina spodní vody je místy stále příliš vysoká, doléhá to na  část zahrádkářské kolonie  u Bečvy.  

31. května - neděle

 • Stav nebezpečí v Olomouckém kraji dnes končí, stejně tak končí  záchranné a likvidační práce v Hranicích.
 • Plovárna Hranice plánuje otevření ke konci června
 • Vodní toky jsou v klidu, předpověď počasí   je deštivá          

Stále se provádí čerpání vody ze sklepů, tam, kde je to možné. Neustálé  deště a tím pádem stále vysoká hladina spodních vod však odčerpávání vody komplikuje nebo přímo znemožňuje.

2. června  - středa

11. 00 - Deště opět zdvihají hladiny řek. 

 • Bečva dosáhla  v Teplicích nad Bečvou v 8.42  již 2. stupně povodňové aktivity  (pohotovost) a dále stoupá. Podle Českého hydrometeorologického ústavu Ostrava by měla Bečva v Hranicích kulminovat  mezi  12  a 14. hodinou, kdy by měla dosáhnout  i 3. stupně povodňové aktivity. Podle předpokládaného průtoku (380 m3) by ale měla zůstat v korytě. Odpoledne by hladina měla klesat,  na 2. SPA a později  kolem 20 hodiny  i na 1. SPA. Deště v Beskydech nebyly tak silné a ani zítra by nemělo příliš pršet.
 • Městská policie varovala obyvatele v ohrožených oblastech před stoupající hladinou.
 • Začalo opětné rozmísťovíní pytlů s pískem  k ohroženým objektům (Lázně Teplice nad Bečvou, Havlíčkova atd...)
 • Voda z polí  před viadukty se začala valit do Mexika.  Po telefonické domluvě se zástupci Českých drah byl narychlo vykopán odvodňovací příkop přes jejich pozemek, který by měl většinu vody odvést do Veličky.
 • Uzavírka komunikací - SUS uzavřena komunikace Hustopeče - Nemetice směr Kelč kvůli vodě na silnici a průjezd obcí Ústí
 • 12.00 - Vsetínká i Rožnovská Bečva kulminovaly po 11 hodině, nyní již klesají. Ani jedna nedosáhla 3. SPA.

 • 21.45 -  Bečva v Teplicích nad Bečvou je na 3. stupni povodňové aktivity od 12.38. Kulminovala  v 16.45, kdy dosáhla 481 cm  a dále již nestoupala. Poté začala postupně klesat a v  21.45  měla  461  cm. (3. stupeň je 400 cm).   Na horním toku již Bečva  několik hodin klesá a počasí není špatné (neprší).

  Polom - Vylila se Luha, navíc  problémy dělala i voda z polí.

3. června - čtvrtek 

7.30 -  Bečva celou noc klesala, v 7 hodin ráno byla na I. stupni povodňové aktivity, ale  hladina se rychle blížila normálu.  

9.00 - Bečva klesla natolik, že v Teplicích nad Bečvou  již není žádný stupeň povodňové aktivity.  

Přívalové deště napáchaly škody v Milenově.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies