logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2018 - Akce Zlepšení ekologického stavu Bečvy byla dokončena

Publikováno 5.9.2018

Akce „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“ - dostavba kanalizace byla ve středu 5. září 2018 slavnostně ukončena přestřižením pásky u největší ze tří dokončených retenčních nádrží na u jezu na pravém břehu Bečvy. Na jedné z největších akcí ve městě za poslední roky spolupracovali zejména VaK Přerov a.s. jako hlavní investor, město Hranice jako investor dešťové kanalizace a OHL ŽS a.s. – Divize M – Morava Olomouc jako zhotovitel a další subjekty.

Jedná se o komplex několika staveb, kdy celková hodnota činila téměř 150 milionů korun (bez DPH) a investorsky je zajišťoval VaK Přerov. Akce zahrnovala výstavbu celkem 3 retenčních nádrží (dvě u jezu, jedna u Šromotova nám.) a splaškové kanalizace v ulicích Kropáčova, Tesaříkova, Havlíčkova a Pod Křivým. Cílem bylo zlepšení kvality vod v řece Bečvě, zlepšit funkci kanalizace a docílit snížení znečištění Bečvy z kanalizační sítě.

Účelem retenčních nádrží, s celkovým objemem cca 3 000 m3, je zachytit při deštích vodu z jednotné kanalizace, která by jinak odtekla do řeky a po odeznění dešťů zachycenou vodu přečerpat a vyčistit na ČOV.

Nová splašková kanalizace má délku přes 3 kilometry a její součástí jsou 2 čerpací stanice.

Město Hranice postavilo v souběhu s novou splaškovou kanalizací dešťovou kanalizaci o délce 1,8 km nákladem 15,6 mil. Kč, kterou hradilo ze svého rozpočtu.

Tato etapa dostavby kanalizace, kterou provádí společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. je největší akce za poslední roky v Hranicích. Dodavatelem stavby Dostavba kanalizace v Hranicích, se stala zkušená společnost OHL ŽS, a.s.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies