logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2023 - Mezinárodní den elektroodpadu propaguje recyklaci elektozařízení

Publikováno 5.10.2023

S cílem zvýšit podíl vysloužilých elektrozařízení předaných na recyklaci se v sobotu 14. října uskuteční již šestý Mezinárodní den elektroodpadu. A jak tento svátek oslavit? Nejlépe tím, že prohledáme domácnosti a kanceláře a nepotřebné elektro odneseme do kontejneru na použité elektro, zavezeme do sběrného dvora, prodejny elektra nebo na jiné určené místo.

Můžete také od 13. do 15. října v rámci Recyklačního víkendu vysloužilé spotřebiče, které by mohly aspirovat na muzejní exponát, nabídnout do sbírky Národního technického muzea.

Pokud se chcete o třídění a recyklaci elektra dozvědět víc, navštivte webové stránky www.zaostrenonaelektro.cz. Získáte zde ucelené informace o významu třídění a recyklace, dále jaké máme elektrospotřebiče a jak s nimi nakládat, když doslouží.

Vyhlašovatelem Mezinárodního dne elektroodpadu je WEEE Forum, které sdružuje 50 organizací zajišťující zpětný odběr elektrozařízení ve 33 zemích po celém světě. Českou republiku v rámci WEEE Fóra zastupuje nezisková společnost Elektrowin, která je dlouholetým partnerem našeho města v odběru nepotřebného elektrozařízení od občanů.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies