logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2021 - Adventní věnec rozsvítil poslední svíce

Publikováno 24.11.2021

Každou neděli, počínaje 28. listopadem se na adventním maxivěnci  před hranickým zámkem rozsvítila další svíčka. Ke čtvrté  svíci andělské přibyla v neděli 19.prosince i o svíce pátá, která se nazývá světlem nevinnosti neboli svíce Kristova.

Nový adventní maxivěnec přinesl do Hranic radost i sváteční atmosféru a tak poděkování patří také všem, kteří přiložili ruku k dílu. Nápad vznikl při jednání starosty města Jiřího Kudláčka s hranickým děkanem Františkem Dostálem. Starosta poté celou akci zorganizoval a domluvil součinnost s firmou Ekoltes, která věnec vyrobila a Střední lesnickou školou, která jej vyzdobila chvojím. O dozdobení se postarali pracovníci Městských kulturních zařízení.

Přejeme příjemné a pohodové svátky

O první adventní neděli 28. listopadu byla ve 14. hodin slavnostně rozsvícena první svíčka na adventním věnci. Pozváni byli ti, kteří se na instalaci věnce podíleli, v čele s iniciátory celé akce, starostou města Jiřím Kudláčkem a hranickým děkanem Františkem Dostálem.  

Konstrukce adventního věnce měří v průměru 5 metrů, průměr vnitřního kruhu je tři metry. Výška věnce činí 1,5 metru, svíčky mají přibližně dvojnásobnou výšku.

Foto z rozsvěcení: Jiří Leisser

Instalace adventního věnce

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies