logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

První svíčka na adventním maxivěnci již svítí (fotoreportáž)

Publikováno 24.11.2021

Adventní maxivěnec již zdobí prostranství před hranickým zámkem a v neděli se rozsvítila jeho první svíčka (fotoreportáž). Nápad vznikl při jednání starosty města Jiřího Kudláčka s hranickým děkanem Františkem Dostálem. Starosta města poté celou akci zorganizoval a domluvil součinnost.

Městská firma Ekoltes Hranice a.s. vyrobila kovový korpus věnce a 4 svíce, Střední lesnická škola Hranice provedla  jeho základní vyzdobení chvojím a o dozdobení se v pátek postarají pracovníci Městských kulturních zařízení. Vánoční výzdoba v Hranicích tak bude opět o něco bohatší.

O první adventní neděli 28. listopadu byla ve 14. hodin slavnostně rozsvícena první svíčka na adventním věnci. Pozváni byli ti, kteří se na instalaci věnce podíleli, v čele s iniciátory celé akce, starostou města Jiřím Kudláčkem a hranickým děkanem Františkem Dostálem.  

Konstrukce adventního věnce měří v průměru 5 metrů, průměr vnitřního kruhu je tři metry. Výška věnce činí 1,5 metru, svíčky mají přibližně dvojnásobnou výšku.

 

Foto z rozsvěcení: Jiří Leisser

Instalace adventního věnce

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021