logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2023 - Hranická protipovodňová opatření jsou navržena na stavbu Olomouckého kraje

Publikováno 2.2.2023

Nově dokončenou protipovodňovou ochrana města Hranic chce investor, tedy Povodí Moravy s.p. přihlásit do soutěže Stavba roku Olomouckého kraje 2022 v kategorii dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby. Tato stavba vznikala za významné spolupráce s městem Hranice, které se na ní  jednak podílelo finančně jakožto chráněný subjekt, a jednak iniciovalo  vznik odpočinkových míst u vody a snadnějšího přístupu k řece. Stavba představuje jednu z architektonických dominant města.

Práce začaly na jaře 2021 a trvaly 20 měsíců. Stavební náklady vyšly na 67,3 mil. Kč. Stavba byla financována z programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi a z prostředků města. „Na pravém břehu řeky jsme vytvořili repliku původní zdi, která je obložená kamenem a doplněná o zábradlí. Vznikly nové protipovodňové zídky v celkové délce 1050 metrů a protipovodňové hráze v délce 350 metrů. Součástí díla je volnočasové pásmo s dvěmi posezeními v podobě tribun, které otevírají přístup k řece.,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Na hotové protipovodňové dílo chce město navázat dalšími akcemi. V první řadě jde o dokončení cyklostezky Bečva, která vede od Ústeckého mostu a nyní končí právě u Partyzánské ulice. Ta bude pokračovat až k mostu v ulici Mostní a její výstavba by měla začít v březnu.

A na již vybudovaný hranický úsek cyklostezky plynule naváže revitalizace nábřeží Kropáčova, na které se již připravuje projektová dokumentace na základě vypracované studie architekta Tomáše Kočnara, který se svými spolupracovníky přišel s návrhem zapojení nábřeží, jakožto jedinečného městského prvku, do urbanistické struktury Hranic.

Nová protipovodňová opatření v Hranicích na ulici Kropáčova a podél Sadů Čs. legií, společně s rozšířeným jezem, poskytnou městu ochranu až na úroveň padesátileté povodně.  Před zahájením stavby nemělo koryto dostatečnou kapacitu a poskytovalo ochranu pouze před maximálně dvacetiletou vodou.

Takto by mělo nábřeží  vypadat po skončení všech prací.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies