logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2021 - Ceny města za loňský rok byly předány

Publikováno 23.6.2021

Až po zmírnění protikoronavirových opatření mohly být předány Ceny města Hranic za rok 2020. Cenu města získali doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, PhD, Stanislav Miloš – in memoriam a Pavel Nepala. Rozhodli o tom zastupitelé města loni v říjnu.  

Stanislav Miloš se dlouhodobě věnoval hranické historii, archeologickým výzkumům ve městě, a seznamoval s jejich výsledky veřejnost. Je autorem rozsáhlého historického modelu města Hranic, který je vystaven ve dvoraně zámku.  Cenu převzala jeho manželka Ing. Vanda Milošová.

Hranický rodák Tomáš Pospěch je fotograf, historik umění, kurátor a pedagog, který má za sebou velké množství výstav a publikací. Jednou z oblastí jeho zájmu je hranická architektura, o čemž svědčí i řada publikací, například Hranická architektura 1815 – 1948 nebo výpravná obrazová kniha Hranice – město a jeho památky.

Pavel Nepala je významnou osobností hranického veřejného života, v minulosti populární zpěvák, později kulturní referent v Lázních Teplice nad Bečvou a v posledních letech moderátor a autor scénářů akce Nejlepší sportovec města Hranic.

Cena města se uděluje jako ocenění osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun.

Přehled udělených Cen města

Rok Počet nominací Ocenění
2005 7 Václav Bednář, Anna Musilová, Josef Slimáček
2006 7 Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová, ZUŠ Hranice
2007 3 Vítězslav Tugendlieb, PaedDr. Jaroslav Strnad
2008 2 Dr. Ing. Rudolf Novák, in memoriam
2009 7 doc. MUDr. Stanislav Kuthan, in memoriam
2010 1 Cena města neudělena
2011 - Cena města nebyla vyhlášena
2012 5 Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid - in memoriam, Bc. Magdaléna Gladišová - in memoriam
2013 3 Gustav Oplustil, DS Tyl Drahotuše
2014 5 Blanka Ličmanová, Mgr. Jiří Nebeský
2015 7 Václav Vlasák, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
2016 2 Petr Čepický, Kolektiv České speleologické společnosti, ZO 7-02 Hranický kras, zastoupený předsedou Michalem Gubou, a Krzysztof Starnawski a Ing. Bartłomiej Grynda
2017 7 Bronislav Ludmila, Jaroslav Sedláček
2018 7 Mojmír Chuda, Milan Hein a PhDr. Marta Skarlandtová, rozená Heinová
2019 10 Jaroslav Bartoš, Markéta Lásková, MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Dagmar Strnadová
2020 3 Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, PhD, Stanislav Miloš – in memoriam, Pavel Nepala
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies