logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2021 - Město vytipovalo vhodné plochy pro bytové domy

Publikováno 7.4.2021

Město Hranice hledá cesty, jak zlepšit situaci ohledně nedostatku bytů. Proto zkoumá možnosti výstavby nových bytových domů.  Rozvoj bydlení v našem městě ale není možné řešit nahodile, bez znalosti  současného stavu,  možností a výhledů do budoucna.

Zastupitelstvo města Hranic proto v říjnu 2020 schválilo Koncepci rozvoje bydlení v Hranicích na období let 2021 – 2035.  

 Tato koncepce je jedním ze základních strategických dokumentů města, který by měl vytyčit směr, kterým se město bude ubírat v oblasti bydlení v dlouhodobém časovém horizontu. Koncepci rozvoje bydlení nyní doplňuje pracovní dokument „Plochy pro bytové domy v Hranicích“. Ten se zabývá aktuálním stavem míst, kde by mohly vyrůst nové městské bytové domy.  Dokument naleznete v příloze.

Přílohy ke stažení

Plochy pro bytové domy v Hranicích (2 411,38 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies