logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Město vytipovalo vhodné plochy pro bytové domy

Publikováno 7.4.2021

Město Hranice hledá cesty, jak zlepšit situaci ohledně nedostatku bytů. Proto zkoumá možnosti výstavby nových bytových domů.  Rozvoj bydlení v našem městě ale není možné řešit nahodile, bez znalosti  současného stavu,  možností a výhledů do budoucna.

Zastupitelstvo města Hranic proto v říjnu 2020 schválilo Koncepci rozvoje bydlení v Hranicích na období let 2021 – 2035.  

 Tato koncepce je jedním ze základních strategických dokumentů města, který by měl vytyčit směr, kterým se město bude ubírat v oblasti bydlení v dlouhodobém časovém horizontu. Koncepci rozvoje bydlení nyní doplňuje pracovní dokument „Plochy pro bytové domy v Hranicích“. Ten se zabývá aktuálním stavem míst, kde by mohly vyrůst nové městské bytové domy.  Dokument naleznete v příloze.

Přílohy ke stažení

Plochy pro bytové domy v Hranicích (2 411,38 KB)

Stáhnout vše

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021