logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2019 - Zastupitelé schválili letošní investice

Publikováno 11.2.2019

Nové investiční a jednorázové akce a také převody z loňského roku, to jsou nejpodstatnější změny v rozpočtu města Hranic na rok 2019, které schválili zastupitelé města Hranic na svém prvním letošním jednání 7. února. Rozpočet města je pravidelně schvalován v prosinci a po zjištění hospodářských výsledků za uplynulý rok a zapracování investic, je zásadně upravován. Letošní rozpočet města tak byl navýšen na 515 milionů korun.

Z toho jde 130 milionů korun na nové investice a dalších 88 milionů na převody nedokončených jednorázových akcí loňského roku. Jde například o vzduchotechniku v Domově seniorů, opravu Židovských schodů nebo rozšíření kapacity kontejnerových stání. Případně se jedná o již dokončené akce, kde ale ještě nebyly uhrazeny všechny platby.

V případě jednorázových akcí se město snaží v maximální možné míře využívat dostupných dotací a realizace některých akcí je ziskem dotace přímo podmíněna. Do úprav rozpočtu se tak promítají i informace o získávání jednotlivých dotací, což se projevilo i letos v únoru. Zastupitelé již v prosinci 2018 rozhodovali o větší části investic ve výši 110 milionů korun, nyní diskutovali o akcích za dalších 32 milionů korun. K dispozici měli 20 milionů na základě hospodářského výsledku loňského roku. Dalších 12 milionů bylo získáno nerealizací již schválené akce modernizace ZŠ Struhlovsko, na kterou jsme neobdrželi předpokládanou dotaci.

Místo toho jsou v rozpočtu města zařazeny nové investiční akce. Jde zejména o další etapu regenerace městského hřbitova ve výši 12 milionů korun, k tomu zbudování tzv. epitafních míst na hřbitově (jde o místa, vyčleněná pro pohřbívání jednotlivých uren, pro které se vytvoří malé schránky v zemi). Dále se chystá vybudování kanalizace v Komenského ulici za více než 3 miliony korun či rekonstrukci kotelny v ZŠ a MŠ Drahotuše za 1,2 miliony korun. Připravuje se i nákup dalšího radaru na měření rychlosti a vybudování dalších čtyř měřících míst., což by mělo s tát přes dva miliony korun. Město se také rozhodlo podpořit opravu hranické sokolovny a ve svém rozpočtu vyčlenilo 1,750 milionu jako investiční příspěvek na tuto akci.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies