logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2023 - Zima vládne. Přispějte k čistějšímu ovzduší a topte ekologicky

Publikováno 1.12.2023

Spolu se sychravým podzimem začala tradičně i topná sezóna. Jak ovšem ukazují výsledky měření kvality ovzduší, se začátkem topné sezóny každoročně dochází také k podstatnému zhoršení kvality ovzduší v našem městě. S lokálním vytápěním jsou spojeny zejména zvýšené koncentrace tuhých znečišťujících látek (TZL). Ty mohou způsobovat například snížení imunity a větší náchylnost k onemocnění dýchací soustavy.

Jak můžeme takovému znečišťování předcházet? Pomoci může každý z nás tím, že bude topit správně – efektivně a ekologicky. Základem je správné zapojení a nastavení topidla a jeho dobrý technický stav. Nestačí ale mít kotel či krb v dobrém technickém stavu, je nutné jej také správně provozovat. To znamená opět řídit se pokyny výrobce, především pokud jde o spalovaná paliva. Pokud máte třeba kotel na dřevo, nelze v něm spalovat uhelné brikety. Důrazně je zakázáno spalovat odpad.

Dobré rady a tipy ke správnému způsobu vytápění najdete například v publikaci „Jak správně topit a ušetřit,“ ministerstva životního prostředí (www.mesto-hranice.cz/clanky/jak-spravne-topit-a-usetrit). Můžete také využít webové stránky Jak správně topit (https://jakspravnetopit.cz/).

Máte ke kotli připojenou akumulační nádobu? Pokud ne, může jít i o přestupek

Akumulační nádoby slouží k akumulaci nadbytečné energie ze zdroje tepla. Tím přispívají k optimalizaci hospodaření s tepelnou energií. Jedná se o zásobníky o různém objemu, naplněné zpravidla vodou, které jsou připojeny k hlavnímu zdroji tepla v objektu (kotli na pevná paliva, případně tepelném čerpadlu, solárnímu systému aj.). Na trhu jsou dostupné akumulační nádoby v různých cenách v závislosti na parametrech. Jednodušší typy se pohybují v cenách kolem 30 tisíc korun. Při topení ve zdroji tepla je kromě ohřevu otopných těles (vytápění objektu) ohřívána také voda v akumulační nádobě. Jakmile je topení ve zdroji tepla přerušeno, vytápění objektu pokračuje s využitím teplé vody z akumulační nádoby.

Přínosem akumulační nádoby je zejména snížení emisí z kotlů na pevná paliva. Pokud je akumulační nádoba k takovému kotli zapojena, nemusí být kotel provozován při sníženém výkonu, protože přebytečná energie se ukládá do akumulační nádoby. Vytápění při plném výkonu kotle je pak zpravidla spojeno s nejnižšími možnými emisemi. Dalším přínosem je zvýšení efektivity vytápění (snížení spotřeby paliva, prodloužení životnosti kotlů). Ušetříte tedy jak své zdraví a životní prostředí, tak čas spojený s čištěním kotle a peníze za palivo.

Připojení akumulační nádoby o stanoveném objemu je častou podmínkou provozu kotle, kterou udává výrobce v technické dokumentaci. Pokud v takovém případě nemáte akumulační nádobu zapojenou, porušujete zákon o ochraně ovzduší.

Je nutná výměna kotlů – využijte dotace

Vyměňte kotel včas, dokud jsou poskytovány dotace, poté už budete muset zaplatit vše ze svého. Finanční podporu na výměnu kotlů lze čerpat v rámci programů kotlíkových dotací Olomouckého kraje, nebo z programu Nová zelená úsporám, který má v gesci Státní fond životního prostředí ČR. Ministerstvo životního prostředí aktuálně chystá další dotační výzvu, aby mohly kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti pokračovat.

Město Hranice se zapojuje do programů kotlíkových dotací finančními příspěvky občanům, kteří jsou vlastníky nemovitostí na území města. V rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV." podpoříme jednotlivé fyzické osoby, které jsou vlastníky či spoluvlastníky nemovitosti na území města Hranic a zároveň úspěšnými žadateli o dotaci od Olomouckého kraje. Výše finančního příspěvku činí 5 % k dotaci poskytnuté Olomouckým krajem. Žádosti lze podávat ještě také v rámci programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V.

Formuláře žádostí a bližší informace naleznete na webu města (https://www.mesto-hranice.cz/clanky/uspesni-zadatele-o-kotlikove-dotace-mohou-zadat-o-prispevek-mesta ).

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies