logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Vytváříme biotopy pro hmyz a zachování vody v krajině

Publikováno 2.6.2020

Hranice podporují vytváření přírodních biotopů ve městě. Máme vytipované lokality, především na okraji sídlišť, kde bude Ekoltes Hranice kosit trávu maximálně 2x ročně. Tyto lokality jsou označeny cedulí přírodní biotop. Tímto krokem chceme zvýšit biodiverzitu v Hranicích. Vyšší tráva poskytuje útočiště čmelákům, motýlům, dalšímu hmyzu a jiným drobným živočichům, kteří z měst mizí.

Ponechaný porost podporuje také zadržování vody v krajině v době, kdy se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem vláhy. „Je ověřeným faktem, že omezení seče trávníků a ponechání vyššího porostu nejen posílí ekosystémové funkce, ale i trávníkům samotným umožní snáze se vyrovnat s nepříznivými vlivy. V kontextu změny klimatu se jako zásadní jeví schopnost vyšších porostů lépe uchovat vlhkost a překonat období sucha bez nepřiměřených nároků na závlahu“ uvádí ministerstvo životního prostředí.

V Hranicích jsou pro přírodní biotopy zatím vyčleněny následující pozemky, na kterých budou ponechány nepokosené části. Jde o svah a rovinu nad akumulační nádrží u Veličky pod bývalou hasičárnou, dále partie na Smetanově a Kropáčově nábřeží, úseky nad garážemi na Cementářském sídlišti, u Struhlovska za čerpací stanici pohonných hmot, u Račího potoka a v Sadech Čs. legií.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies