logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2023 - Město přijalo novou koncepci podpory tělovýchovy a sportu

Publikováno 3.1.2023

Zastupitelé přijali Koncepci podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2026, která navazuje na Koncepci, platnou do konce roku 2022. Přijatá koncepce vymezuje postavení tělovýchovy a sportu jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví vize a cíle při její podpoře v Hranicích. Rozvoj tělovýchovy a sportu je dlouhodobou prioritou města, zejména podpora sportování dětí a mládeže. První zpracování Koncepce v oblasti podpory tělovýchovy  je již z roku 1996.

Koncepce ve své analytické části  mapuje dostupná sportoviště ve městě, popisuje jejich současný stavu a základní charakteristiky, a také uvádí přehled klubů a jejich členskou základnu. V následné SWOT analýze se koncepce věnuje silným a slabým stránkám v této oblasti, příležitostem i hrozbám. V další části pak rozebírá dotační politiku města a stanovuje výši jednotlivých dotací. V poslední části pak konkretizuje rozvojové záměry podpory tělovýchovy a sportu v Hranicích.

Celou koncepci naleznete na webu města v sekci Strategické dokumenty.  

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies