logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Koncepce podpory tělovýchovy a sportu

Publikováno 3.12.2018

Zastupitelstvo města Hranic usnesením 20/2018 – ZM 2 ze dne 29. 11. 2018 schválilo v souladu s Programem rozvoje města Hranic Koncepci podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2022., která nahrazuje Koncepci podpory tělovýchovy mládeže, platnou do konce roku 2018

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020