logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Na Školní náměstí se vrátil T. G. Masaryk (foto, video)

Publikováno 15.9.2020

Po téměř půlstoletí, přesněji po 46 letech se na Školní náměstí navrátila socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Slavnostní odhalení sochy, které bylo i pietní vzpomínkou Masarykova úmrtí 14. září 1937, se uskutečnilo v pondělí 14. září v 16 hodin. V programu vystoupili žáci a učitelé Základní umělecké školy v Hranicích.

Na slavnostní odhalení sochy dorazili autoři díla Ladislav Sorokáč a Ondřej Tuček, přítomni byli senátorka Jitka Seitlová, členové výběrové komise, tehdejší ředitel Muzea umění Olomouc, historik umění Michal Soukup a sochař Jan Zemánek. Dále  architekt Milan Obenaus, autor současné podoby Školního náměstí. Aktu se účastnilo vedení města v čele se starostou Jiřím Kudláčkem a široká veřejnost.

Fotoreportáž z instalace sochy v sobotu 12. 9.

Historie

Na Školním náměstí stával původně mramorový pomník císaře Františka Josefa 1. Po vyhlášení samostatnosti Československé republiky v roce 1918 byla socha odstraněna a nyní zdobí areál Staré střelnice v Hranicích.

V říjnu 1938 měla být na Školním náměstí odhalena socha T. G. Masaryka jako pocta prvnímu československému prezidentovi. Vzhledem k politické situaci již ale k její instalaci nedošlo a za války byla zničena. Po válce se na  Školním náměstí objevila Masarykova socha, která byla původně umístěna v podkarpatském Užgorodu. Tato socha stála na Školním náměstí v letech 1948 až 1963, kdy byla odstraněna. V roce 1968 byla znovu instalována, aby byla v době nejtužší normalizace v roce 1974 tajně odvezena a zničena.

Masaryka nahradilo v roce 1984 sousoší Vítání Rudé armády. Po deseti letech byla tato skulptura přemístěna na Třídu Československé armády.

Po roce 1989 se objevovaly návrhy na obnovení Masarykova pomníku.  Ty skončily v roce 2001 instalací Masarykovy busty v průjezdu Staré radnice na Masarykově náměstí. Samotné Školní náměstí mezitím prošlo, stejně jako další ulice v centru města, zásadní rekonstrukcí. 

Připomínka 100 let republiky - obnovení pomníku T.G.M.

Myšlenka obnovení Masarykova pomníku začala být znovu aktuální, když se připravovaly oslavy výročí 100 let vzniku samostatného Československa. Myšlenku obnovit pomník oživil Jiří J.K. Nebeský. Z průvodních debat jednoznačně vyplynulo, že nemá jít o materiálovou restituci pomníku z roku 1938 (na místě nestál, výtvarně je méně zdařilý) ani 1948 (socha nebyla vytvořena pro Hranice a nebylo možné získat dostatek podkladů pro realizaci kopie), ale naopak o soudobé vyjádření tématu, který k dílu přitáhne pozornost. Navíc půjde o první exteriérovou sochu v Hranicích od roku 1984 – tedy po více než třiceti letech!.

Výsledkem debat bylo rozhodnutí zastupitelstva města opět umístit sochu T. G. Masaryka na Školním náměstí. Aby byla zajištěna kvalita díla, uspořádaly Hranice architektonicko-výtvarnou soutěž, která byla připravena ve spolupráci s Českou komorou architektů. Porota se skládala jak ze zástupců města, tak i z nezávislých odborníků. Nezávislými a zkušenými členy poroty byli děkan brněnské Fakulty výtvarných umění Milan Houser (předseda poroty), architekt a člen České komory architektů Petr Janda a ředitel Muzea umění Olomouc, historik umění Michal Soukup. Hodnocení se účastnil také náhradník poroty, sochař Jan Zemánek.

Město reprezentovali starosta Jiří Kudláček a 1. místostarosta PhDr. Vladimír Juračka. Odborný poradce byl architekt Milan Obenaus, autor současné podoby Školního náměstí.

Porota vybírala z dvaceti zaslaných návrhů, přitom posuzovala nejen samotnou uměleckou hodnotu předkládaných návrhů, ale také zakomponování díla do prostoru Školního náměstí i praktické otázky investičních nákladů, údržby, trvanlivosti a vzhledu sochy v průběhu různých ročních období. Zvítězil návrh jezdecké sochy autorů Ladislava Sorokáče a Ondřeje Tučka, který vhodně reaguje na charakter daného prostoru a současně pouze minimálně zasahuje do parteru, což nechává prostor budoucím úpravám.

Všech dvacet návrhů, zaslaných do soutěže bylo loni v létě vystaveno ve dvoraně zámku. V srpnu 2019 pak autoři vítězného návrhu přímo na Školním náměstí zkoušeli s modelem sochy její nejvhodnější umístění v prostoru. Poté nastaly práce na samotné soše, která byla na jaře již hotova. Koronavirová krize nás však donutila slavnostní odhalení sochy odsunout až na podzimní termín.

Další podrobnosti naleznete na https://masaryk-hranice.cz/.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies