logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2019 - Na Školním náměstí se zkoušelo umístění sochy Masaryka

Publikováno 29.8.2019

Jak přesně bude stát socha T. G. Masaryka na Školním náměstí zkoušeli v úterý 27. srpna autoři vítězného návrhu Ladislava Sorokáč a Ondřej Tuček společně s projektantem náměstí - architektem M. Obenausem a zástupci města Hranic. Přibližný model sochy tak v úterý odpoledne několikrát změnil polohu, aby se zjistilo nejvhodnější umístění.

Posuzovalo se několik variant přesného umístění sochy. 

Z celkem dvaceti zaslaných návrhů vybírala odborná porota nejvhodnější realizaci díla, které bude na Školním náměstí před Základní uměleckou školou připomínat 1. československého prezidenta T. G. Masaryka. Porota se shodla na pořadí tři nejlepších návrhů a výsledky odsouhlasila Rada města Hranic. 

Jako nejvhodnější byl vybrán návrh jezdecké sochy Ladislava Sorokáče a Ondřeje Tučka, který vhodně reaguje na charakter daného prostoru a současně pouze minimálně zasahuje do parteru, což nechává prostor budoucím úpravám. Bronzová jezdecká socha je umístěna uprostřed parkové úpravy náměstí a je orientována tak, aby byla jasně viditelná a zřetelná jak z Farní, tak z Radniční ulice. Moderní pojetí sochy, zjednodušené na nezaměnitelnou plošnou siluetu státníka (vytvořenou na základě fotografie), je soudobou interpretací klasického jezdeckého pomníku. Dílo by mělo stát 3,5 milionu korun.

Pro vítěze soutěže, sochaře Sorokáče a architekta Tučka, to není první spolupráce, mají za sebou například realizaci památníku obětem dvou totalitních režimů v pražské zahradě Ztracenka, dokončeného v loňském roce.

Druhé místo obsadil návrh č. 12 podaný účastníkem Václavem Kociánem a 3. místo: návrh č. 14 podaný účastníkem Radmilem Beránkem. Rada navíc udělila čestné uznání návrhu č. 5 podanému účastnicí Gabrielou Maňákovou.

Všechny zaslané návrhy budou představeny na výstavě, jejíž vernisáž proběhne 24. června od 17 hodin ve dvoraně hranického zámku. 

Všechny návrhy naleznete na https://masaryk-hranice.cz/

Soutěž byla připravena ve spolupráci s Českou komorou architektů. Předložené návrhy posuzovala odborná porota, v níž kromě zástupců města zasedli děkan brněnské Fakulty výtvarných umění Milan Houser, architekt Petr Janda a ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup. Porota posuzovala nejen samotnou uměleckou hodnotu předkládaných návrhů, ale také zakomponování díla do prostoru Školního náměstí i praktické otázky investičních nákladů, údržby, trvanlivosti i vzhledu sochy v průběhu různých ročních období. Termín realizace vybraného díla bude předmětem jednání s jeho autory.

Historie pokusů o stabilní připomínku osobnosti prvního československého prezidenta v Hranicích je poměrně bohatá. Tomáš Garrigue Masaryk město Hranice navštívil dvakrát, z toho jednou jako prezident v roce 1924. Po jeho smrti bylo na říjen 1938, k 20. výročí vzniku Československa, naplánováno odhalení jeho sochy právě na Školním náměstí. Socha byla zhotovena dle společného návrhu olomouckého sochaře Karla Lenharta a hranického výtvarníka Ladislava Vlodka. Vzhledem k politickým událostem během podzimu 1938 však k instalaci nedošlo a socha byla za války zničena.

O 10 let později, 9. května 1948, byl v Hranicích odhalen Masarykův pomník, vytvořený roku 1927 sochařkou Jelenou Mandičovou pro zakarpatský Užhorod na základě vítězství ve výtvarné soutěži. Tato socha stála na Školním náměstí do roku 1963 a znovu od května 1968 do října 1974, kdy byla definitivně odstraněna a zničena.

V 90. letech bylo podniknuto několik neúspěšných pokusů o obnovení pomníku. Kompromisem byla Masarykova busta, která byla na popud Vojenského sdružení rehabilitovaných a za finanční spoluúčasti města instalována v roce 2001 v prostorách Staré radnice. Loňské výročí 100 let vzniku Československé republiky a oprava ZUŠ Hranice pak dalo podnět k diskusi o opětovném instalování památníku T. G. Masaryka na Školní náměstí.

Vítězný návrh, vernisáž konaná 24.června ve dvoraně zámku a pohled na Školní náměstí

Přílohy ke stažení

Pozvánka k výstavě - Památník T G M (297,23 KB)

Stáhnout vše

Přílohy ke stažení

2. místo (4 138,99 KB)

3. místo (2 903,30 KB)

Vítězný návrh (1 552,87 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies