logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Soutěž na umělecké dílo s tématem T. G. Masaryka je ukončena

Publikováno 4.2.2019

Do architektonicko-výtvarné soutěže na sochu T. G. Masaryka na Školním náměstí, kterou vypsalo město Hranice, se přihlásilo 20 tvůrců. Předkládali návrh na realizaci uměleckého díla, včetně jeho trvalého zakomponování do komorního prostranství před Základní uměleckou školou.

Soutěž byla připravena ve spolupráci s Českou komorou architektů. Nezávislými členy poroty jsou děkan brněnské Fakulty výtvarných umění Milan Houser, architekt Petr Janda a ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup. Porota nyní návrhy posoudí. Předložené návrhy budou v létě představeny veřejnosti. Doba realizace bude závislá na charakteru vybraného díla.

Historie pokusů o stabilní připomínku osobnosti prvního československého prezidenta v Hranicích je poměrně bohatá. Tomáš Garrigue Masaryk město Hranice navštívil dvakrát, z toho jednou jako prezident v roce 1924. Po jeho smrti bylo na říjen 1938, k 20. výročí vzniku Československa, naplánováno odhalení jeho sochy právě na Školním náměstí. Socha byla zhotovena dle společného návrhu olomouckého sochaře Karla Lenharta a hranického výtvarníka Ladislava Vlodka. Vzhledem k politickým událostem během podzimu 1938 však k instalaci nedošlo a socha byla za války zničena.

O 10 let později, 9. května 1948, byl v Hranicích odhalen Masarykův pomník, vytvořený roku 1927 sochařkou Jelenou Mandičovou pro zakarpatský Užhorod na základě vítězství ve výtvarné soutěži. Tato socha stála na Školním náměstí do roku 1963 a znovu od května 1968 do října 1974, kdy byla definitivně odstraněna a zničena.

V 90. letech bylo podniknuto několik neúspěšných pokusů o obnovení pomníku. Kompromisem byla Masarykova busta, která byla na popud Vojenského sdružení rehabilitovaných a za finanční spoluúčasti města instalována v roce 2001 v prostorách Staré radnice. Loňské výročí 100 let vzniku Československé republiky a oprava ZUŠ Hranice pak dalo podnět k diskusi o opětovném instalování památníku T. G. Masaryka na Školní náměstí.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019