logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Zastupitelé pozastavili participativní rozpočet

Publikováno 20.11.2020

Vzhledem k tomu, že kvůli koronavirové krizi očekává město enormní propad příjmů, zrušili zastupitelé letos vyhlášený Participativní rozpočet města Hranic, jehož vítězný návrh by se měl realizovat v příštím roce. Zároveň pozastavili také vyhlášení participativního rozpočtu v roce 2021 pro rok 2022 s tím, že další participativní rozpočet bude vyhlášen až poté, co budou stabilizovány příjmy města.

V roce 2019 byl Participativní rozpočet města Hranic vyhlášen poprvé. Bylo podáno celkem devět návrhů, do internetového hlasování postoupily čtyři. Celkem hlasovalo 411 občanů. Zvítězil návrh na realizaci hřiště na plážový volejbal v areálu letního koupaliště. Výstavbu zajišťuje společnost EKOLTES Hranice, a.s., dokončení se předpokládá v prosinci tohoto roku.

V rámci vyhlášení Participativního rozpočtu města Hranic pro rok 2021 město letos obdrželo tři návrhy. Prvním jsou Barevné zahrady s věnováním. Jde o možnost prostřednictvím výsadby stromů v městských lokalitách věnovat výjimečný dárek pro člověka, kterého máme možnost ocenit, zároveň tím podpořit přírodní ráz města. Součástí je tabulka s uvedením, kým a komu byl strom určen.  Navržené lokality ale nejsou v tuto dobu vhodné k výsadbě, vzhledem k probíhající jiné stavební činnosti, zejména protipovodňovým opatřením.

Dalším návrhem byla oprava chodníku v Alešově ulici, který je ve špatném stavu. Zde město nezávisle na tomto návrhu již zpracovává projektovou dokumentaci na jeho rekonstrukci a hodlá zažádat o dotaci na financování této akce.

Třetím návrhem oprava kanalizace k odvodu povrchových vod v lokalitě zahrádkářská kolonie Pod křivým. Zde při souběhu zvýšené hladiny řeky Bečvy a srážek na hřebenu Maleníku a Křivém dochází ke vzedmutí povrchových vod a tím zatopení části zahrádkářské kolonie a také cyklostezky. Návrh odkazuje na již zpracovaný projekt, požadovaná investice ale neřeší odvod vody z postižené oblasti při povodňové situaci.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies