logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

ZŠ Šromotovo vysadila Lidickou hrušeň

Publikováno 12.11.2021

Dceřiný štěp Lidické hrušně, jediného ovocného stromu, který přežil vypálení Lidic 10. června 1942, vysadili zástupci ZŠ Šromotovo v čele s ředitelem Mgr. Radomírem Habermannem, starosta Jiří Kudláček a 1. místostarosta PhDr. Vladimír Juračka a potomci přeživších lidických žen 12. listopadu na  dětském hřišti mateřské školy Píšťalka.

Před samotným sázením  žákům o  příběhu Lidic vyprávěli potomci  přeživších lidických žen.  Hraničtí školáci, kteří se na sázení také podíleli, na kaménky napsali jména lidických dětí – jeden kamínek za jedno dítě. Zároveň na obrázek hrušně lepili lístky s těmito jmény.

S Hranicemi spojuje Lidice osud dvou rodáků z Lidic, kteří byli příslušníky britského letectva. Josefové Horák a Stříbrný studovali v hranické Vojenské akademii, jejíž 100 let jsme si v listopadu připomněli.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021