logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Město nesouhlasí s rušením přechodů

Publikováno 27.3.2020

Jak jste jistě zaregistrovali, 26. března byly fyzicky zrušeny a smazány čtyři přechody na silnici I/35 v našem městě!! Vedení města s tímto zrušením zásadně nesouhlasí a důrazně protestovalo proti tomuto nesmyslnému a nelogickému rozhodnutí!!

Dne 9.1.2020 bylo Hranicím doručeno z Krajského úřadu Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, jehož předmětem bylo rušení těchto čtyř přechodů. Město Hranice v zákonné lhůtě podalo námitky (viz. příloha), kde jsme uznali, že jeden přechod je zbytný a nebezpečný, ale na zachování zbývajících tří jsme trvali.

Dále jsme v těchto námitkách výslovně uvedli, že jsme uvolnili finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací na nové bezpečné přechody, které by splňovaly současné předpisy.  Zároveň jsme upozornili, že by zrušením stávajících přechodů pro chodce na této dopravní tepně, zůstaly v provozu pouze tři. Přičemž nejdelší úsek bez přechodu pro chodce by měřil více než 1 km. A to v situaci, kdy tato silnice odděluje od zbytku města obytné čtvrti, v nichž žije cca 1500 obyvatel, kteří každodenně silnici překonávají při cestách do zaměstnání, do školy, či za službami (sportovní areál, bazén, cyklostezka Bečva). Takovou situaci považujeme za velmi nevhodnou a máme za to, že přináší větší dopravní rizika, než nesoulad některých dopravních přechodů s aktuálně platnými normami. I přes tyto naše argumenty a skutečnost, že byly zadány projektové práce na úpravy, bylo rozhodnuto, že všechny čtyři přechody budou zrušeny a námitky města Hranic nebyly vůbec vzaty v potaz a nebyly zohledněny!!!

Tímto bezohledným rozhodnutím se z této nejvíce frekventované silnice stává nejnebezpečnější úsek v našem městě. Vzhledem k absenci přechodů a po zkušenostech z let minulých na naší čtyřproudové silnici, je více než zřejmé, že i zde bude docházet k přebíhání chodců a to  kdekoliv, což je pro řidiče nepředvídatelné a tudíž nebezpečné pro obě strany.

Považujeme navíc za nutné zdůraznit, že na přechodech, které chce město Hranice zachovat, nedošlo za posledních pět let k žádné kolizi chodce s automobilem.

Bohužel v tuto chvíli není zjevně v našich silách tento stav nějak zvrátit. Můžeme vás jen ubezpečit, že nadále budeme intenzivně pracovat na projektových dokumentacích, stavebních povoleních tak, abychom přechody co nejdříve vrátili zpět k našemu bezpečí.

Jedině na  tomto místě jsme se zrušením souhlasili.

Přílohy ke stažení

Rušení přechodů příloha (196,63 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies