logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Rekonstrukce Havlíčkovy ulice byla dokončena

Publikováno 6.1.2020

Letos pokračovala rekonstrukce ulice Havlíčkova. Ve schváleném rozpočtu města je na tuto akci vyčleněno 24 milionů korun. Rekonstrukce byla zahájena loni nezbytnými přeložkami inženýrských sítí a opravami opěrných zdí. Doprava v ulici je částečně omezena.

Rekonstrukce probíhá postupně. Loni se týkala zejména opěrných zdí, řešilo se i odvodnění a poté samotný povrch silnice. V ulici také probíhaly nezbytné přeložky inženýrských sítí, a to jednak veřejného osvětlení a jednak nízkého napětí elektrického vedení.  Loni rekonstrukce stála více než  6 milionů korun. 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies