logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zahajuje se rekonstrukce Havlíčkovy ulice

Publikováno 5.9.2019

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice se rozbíhá opravami opěrných zdí. Od července zde probíhaly přípravné práce, především přeložky inženýrských sítí. Doprava v ulici je částečně omezena.

Rekonstrukce bude probíhat postupně. Letos se bude týkat zejména opěrných zdí, následně se ale bude řešit i odvodnění a poté samotný povrch silnice. V ulici také ještě stále probíhají nezbytné přeložky inženýrských sítí, a to jednak veřejného osvětlení a jednak nízkého napětí elektrického vedení.  Letos bude rekosntrukce stát  více než  6 milionů korun, dokončena bude v příštím roce. 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019