logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2021 - Oprava chodníků a obnova přechodu je dokončena

Publikováno 3.9.2021

Město Hranice zahájilo v druhém zářijovém týdnu rekonstrukci chodníku na Třídě Československé armády u ulici Hranická. Jde o zhruba kilometrový úsek od mostu přes Veličku podél kasáren až po autobusovou zastávku na konci ulice Hranická. Dostane se i přechod pro chodce u Bonveru a na chodník v ulici Alešova.

Oprava chodníku na Třídě Československé armády řeší nevyhovující stav, chodník nesplňoval současné požadavky na bezpečnost, měl zborcený povrch, vyskytovaly se na něm prohlubně, nevyhovují sklony a výšky obrubníků.

Chodník byl nově doplněn o prvky prostorové orientace pro samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých; a to varovný pás ze speciální dlažby pro nevidomé a vodící linii tvořenou obrubníkem výšky 60 mm.

Akce stála 4,3 miliony korun a město na ni získalo dotaci z Evropské unie ve výši 90 % uznatelných nákladů. Chodník má být dokončen na začátku prosince.

V letošním roce v říjnu byla také zahájena akce chodník v ulici Alešova. I tato akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie.

V týdnu od 13. září byly zahájeny také stavební práce na výstavbě přechodu pro chodce přes silnici  I/35 v ulici Československé armády u Bonveru.  Akce bude stát 730 tisíc korun a bude dokončena do 31. října 2021. Přechod bude splňovat všechna bezpečností kritéria, například zde bude pomocí ostrůvku zúžena vozovka, aby byla dodržena délka přecházení do sedmi metrů. Přechod je upraven jako bezbariérový.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies