logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Začne oprava chodníků a obnova přechodu

Publikováno 3.9.2021

Město Hranice zahájí v druhém zářijovém týdnu rekonstrukci chodníku na Třídě Československé armády u ulici Hranická. Jde o zhruba kilometrový úsek od mostu přes Veličku podél kasáren až po autobusovou zastávku na konci ulice Hranická. Dostane se i přechod pro chodce u Bonveru a na chodník v ulici Alešova.

Oprava chodníku na Třídě Československé armády řeší nevyhovující stav, chodník nesplňuje současné požadavky na bezpečnost, má zborcený povrch, vyskytují se na něm prohlubně, nevyhovují sklony a výšky obrubníků.

Chodník bude nově doplněn o prvky prostorové orientace pro samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých; a to varovný pás ze speciální dlažby pro nevidomé a vodící linii tvořenou obrubníkem výšky 60 mm.

Akce bude stát 4,3 miliony korun a město na ni získalo dotaci z Evropské unie ve výši 90 % uznatelných nákladů. Chodník má být dokončen na začátku prosince.

V letošním roce v říjnu dojde také na zahájení akce chodník v ulici Alešova. I tato akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie.

V týdnu od 13. září budou zahájeny také stavební práce na výstavbě přechodu pro chodce přes silnici  I/35 v ulici Československé armády u Bonveru.  Akce bude stát 730 tisíc korun a bude dokončena do 31. října 2021. Přechod bude splňovat všechna bezpečností kritéria, například zde bude pomocí ostrůvku zúžena vozovka, aby byla dodržena délka přecházení do sedmi metrů. Přechod je upraven jako bezbariérový.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021