logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2021 - Město získalo krajské ocenění za společenskou odpovědnost

Publikováno 18.11.2021

Město Hranice získalo Cenu hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost v kategorii obcí s rozšířenou působností. Hranice získaly první místo před Olomoucí a Prostějovem. Olomoucké hejtmanství se letos  vůbec poprvé rozhodlo ocenit ty, jež se chovají společensky odpovědně. Soutěž byla určená organizacím jak podnikatelského, tak i veřejného sektoru, včetně škol a obcí.

Společenská odpovědnost znamená dělat něco nad rámec zákonných povinností, co má smysl nejen pro zaměstnance, obchodní partnery, ale i v oblasti životního prostředí a dopadu na region. Garantem regionálních soutěží v jednotlivých krajích je Rada kvality ČR, ta spolu s certifikovanými CSR hodnotiteli účastníky soutěže posuzovala. Důraz se kladl na uplatňování principů společenské odpovědnosti v regionální, sociální, ekonomické a environmentální oblasti. „Je vidět, že i v Olomouckém kraji existuje mnoho zajímavých a úspěšných subjektů, kteří uplatňují principy společenské odpovědnosti, a pevně věřím, že tento první ročník bude motivovat další organizace, podniky a firmy k následování a zapojení se do soutěže v dalších ročnících. Za celou náročnou přípravu prvního ročníku této soutěže máte mé srdečné poděkování,“ uvedla Růžena Petříková, místopředsedkyně Rady kvality ČR.

„Soutěž vnímám jako poděkování všem, kteří se problematikou společenské odpovědnosti zabývají. Dokazují nám, že svoji práci odvádí poctivě a že jim není lhostejný osud Olomouckého kraje a celé naší společnosti,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

„Společenská odpovědnost je termín, který se stále častěji dere do popředí. Co přesně znamená? Obsahuje vše, co dlouhodobě prospívá společnosti – stejně jako lidé a firmy, které jsme v rámci prvního ročníku udílení cen ocenili,“ řekl Jan Šafařík, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v prostorách olomoucké Pevnosti poznání

Foto: Ol. kraj - O. Svoboda

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies