logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2022 - Rekonstrukce hranického hřbitova je u konce

Publikováno 17.10.2022

Končí několikaletá rekonstrukce hranického hřbitova, která byla zahájena v roce 2017.

V průběhu několikaleté rekonstrukce byla opravena ohradní zeď, vyřešeno odkanalizování a svod dešťových vod v Hřbitovní ulici, kde také vznikla nová parkovací místa. Starou zeď v zadní části hranického hřbitova nahradila zeď nová. Hřbitov také dostal nové brány. Byla zbourána bývalá márnice. V horní části starého hřbitova vznikl prostor s epitafními deskami a posypová loučka.

Letos probíhaly práce ve starší, dolní části. Došlo k úpravě cest,  byly vybudovány svody dešťových i splaškových vod, inženýrské sítě, jako voda a elektrika. Hřbitov dostal nový mobiliář a veřejné osvětlení. Upravena byla také zeleň.

Společně s loni provedenou úpravou prostor v horní části hřbitova okolo mauzolea vyšla tato část rekonstrukce na 40 milionů korun.

Nyní hřbitov čeká kolaudace a finální úpravy zeleně, případně oprava zjištěných nedostatků. Na jaře pak ještě proběhne kontrola vysazené zeleně, jak přežila zimu.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies