logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsledky výzkumů Hranického krasu představila konference a výstava

Publikováno 27.3.2024

Téma Hranický kras spojovalo konferenci „Hranický kras v souvislostech“ a výstavu „Hranice poznání“. Konference se konala ve čtvrtek 14. března v Zámeckém klubu a večer na ni navázala vernisáž výstavy Hranice poznání.

Na konferenci byly představeny výsledky multioborového projektu „Krajina v celku a krajina v detailu, což byl mezioborový výzkum Hranického krasu, prováděný Mendelovou univerzitou v Brně v letech 2021 - 2024. Jednotliví přednášející prezentovali závěry výzkumu tohoto území z hlediska jednotlivých odborností. Věnovali se jak významu Hranického krasu, problematice vod i jejich znečištění, půdě v oblasti, nebo netopýrům v jeskyni Rotunda.  Nechyběl pohled potápěčů ani pohled na budoucnost celé lokality z hlediska cestovního ruchu.

Celý porjekt má i svoje webové stránky https://hranickykras.mendelu.cz/ , kde lze nalézt, mimo jiné, prezentace přednesené na konferenci.  (https://hranickykras.mendelu.cz/vystupy/)

Na konferenci navázala vernisáž výstavy „Hranice poznání“ ve výstavní síni Staré radnice. Výstavu zahájil místostarosta Hranic Karel Machyl a senátorka Jitka Seitlová. Název výstavy se váže k faktu, že Hranická propast, území uprostřed podrobně prozkoumané střední Evropy, nám dokazuje, že naše poznání má stále hranice. Zdejší křehká krasová krajina je i po letech zkoumání stále opředena tajemstvím. Neznámá hloubka propasti je jen jednou z nezodpovězených otázek. Stále hledáme odpovědi na další neznámé – jaký je původ a stáří vody v krasovém systému, jak jsou propojeny povrchové a podzemní vody, kde dochází k vsakování povrchových vod potřebných pro tvorbu kyselek, jsou tyto citlivé podzemní vody ohroženy stále intenzivnější činností člověka na povrchu, jak se krasová krajina vyrovná se změnou klimatu a změní se v této souvislosti kvalita života místních obyvatel? A kde vlastně Hranický kras končí a začíná? Výzkum zdejší krajiny je jako dobrodružná hra – rozluštění jedné neznámé dává indicie pro objasnění dalších otázek.

Konference v Zámeckém klubu

Vernisáž výstavy Hranice poznání

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies