logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2023 - Zjišťujeme zájem o nové sociální zařízení (video)

Publikováno 25.4.2023

Město Hranice zvažuje možnost vybudovat nové pobytové sociální zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Proto chce nejprve zmapovat zájem občanů o tuto službu pomocí dotazníkového šetření.

Dotazník je určen výhradně potencionálním zájemcům o tuto službu a osobám pečujícím. V případě, že byste uvítali sociální službu pro osoby se zdravotním postižením na území města Hranic, prosím o vyplnění krátkého dotazníku – viz níže ve formátu word nebo PDF.

Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte na Městský úřad Hranice (box ve dvoraně zámku), popř.: osobně nebo poštou na adresu odboru sociálních věcí, Purgešova 1399, Hranice nebo e-mailem:  sona.hummerova@mesto-hranice.cz. Kontaktní pracovník pro případné dotazy: Bc. Sona Hümmerová, 581 828 425

Moc si vážíme Vašich názorů a děkujeme za spolupráci.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies