logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2021 - Ekoltes Hranice otevřel nové Ekocentrum

Publikováno 5.8.2021

Ekoltes Hranice po ročním budování slavnostně ukončil stavbu nového Ekocentra, jehož hlavním účelem je separace odpadu. (Fotogalerie) Poté bylo Ekocentrum dovybaveno kontejnery a dalšími prostředky a od 3. srpna přivítalo první občany.  

První zákazníci nového sběrného dvora

„V měsíci srpnu bude tento moderní sběrný dvůr otevřen pro občany Hranic. V tomto prostředí budou moci občané separovat odpady většiny kategorií. Velkou výhodou je kruhové uspořádání, větší přehlednost, a zvláště pak vyšší pozice, ze které se budou odpady vhazovat do jednotlivých kontejnerů.“ uvedl ředitel firmy Ekoltes Jakub Horák.

Nové Ekocentrum vzniklo na místě původního sběrného dvora, avšak z dřívější podoby dvora nezbylo nic. Nové uspořádání a širší komunikace na celkově větším prostoru umožní vyšší fluktuaci občanů, a tedy i rychlejší a pohodlnější zbavení se odpadu.

Občany přivítá ochotná dvoučlenná obsluha, u které bude nutné, stejně jako dříve, nahlásit původce odpadu. Pracovníky obsluhy naleznete uprostřed dvora v zelené buňce.

Zajímavostí dvora je moderní skleník, který je umístěn u vjezdu vlevo. Tento skleník je plně automatický a pomůže údržbě městské zeleně efektivněji udržovat květnatou výzdobu města Hranice.

Dále je na dvoře umístěno 14 kontejnerových stání, 4 otevřená stání na sypké materiály, 4 krytá stání pro nebezpečný odpad a dřevo a 9 garáží.

Do budoucna plánuje společnost Ekoltes a.s. uvést do provozu RE-USE centrum.

V úterý 22. června vedení města Hranic a Ekoltesu  Hranice slavnostně převzalo stavbu Ekocentra.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies