logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ekoltes Hranice otevřel nové Ekocentrum

Publikováno 5.8.2021

Ekoltes Hranice po ročním budování slavnostně ukončil stavbu nového Ekocentra, jehož hlavním účelem je separace odpadu. (Fotogalerie) Poté bylo Ekocentrum dovybaveno kontejnery a dalšími prostředky a od 3. srpna přivítalo první občany.  

První zákazníci nového sběrného dvora

„V měsíci srpnu bude tento moderní sběrný dvůr otevřen pro občany Hranic. V tomto prostředí budou moci občané separovat odpady většiny kategorií. Velkou výhodou je kruhové uspořádání, větší přehlednost, a zvláště pak vyšší pozice, ze které se budou odpady vhazovat do jednotlivých kontejnerů.“ uvedl ředitel firmy Ekoltes Jakub Horák.

Nové Ekocentrum vzniklo na místě původního sběrného dvora, avšak z dřívější podoby dvora nezbylo nic. Nové uspořádání a širší komunikace na celkově větším prostoru umožní vyšší fluktuaci občanů, a tedy i rychlejší a pohodlnější zbavení se odpadu.

Občany přivítá ochotná dvoučlenná obsluha, u které bude nutné, stejně jako dříve, nahlásit původce odpadu. Pracovníky obsluhy naleznete uprostřed dvora v zelené buňce.

Zajímavostí dvora je moderní skleník, který je umístěn u vjezdu vlevo. Tento skleník je plně automatický a pomůže údržbě městské zeleně efektivněji udržovat květnatou výzdobu města Hranice.

Dále je na dvoře umístěno 14 kontejnerových stání, 4 otevřená stání na sypké materiály, 4 krytá stání pro nebezpečný odpad a dřevo a 9 garáží.

Do budoucna plánuje společnost Ekoltes a.s. uvést do provozu RE-USE centrum.

V úterý 22. června vedení města Hranic a Ekoltesu  Hranice slavnostně převzalo stavbu Ekocentra.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021