logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2023 - Stavba protipovodňových opatření je hotová (foto, video)

Publikováno 2.3.2023

Povodí Moravy, s. p. dokončilo výstavbu protipovodňových opatření v Hranicích na ulici Kropáčova a podél Sadů Čs. legií. Nová opatření, společně s rozšířeným jezem, poskytnou městu ochranu až na úroveň padesátileté povodně. Město chce zvýšení hrází využít k revitalizaci prostoru Kropáčovy ulice, proto představujeme videoprezentace projektovaných úprav.

Před zahájením stavby nemělo koryto dostatečnou kapacitu a poskytovalo ochranu pouze před maximálně dvacetiletou vodou. Kromě ochrany před povodněmi nabízí dokončená stavba také odpočinková místa u vody a umožňuje lidem snadnější přístup k řece.

Nová protipovodňová ochrana města Hranic chrání zdraví a životy 2000 obyvatel a majetek ve výši 600 milionů korun. Součástí opatření jsou přístupy k řece a prvky sloužící k posezení u vody. Vedle protipovodňových zídek doplňuje protipovodňová opatření i mobilní hrazení. To v době povodní zahradí místa, která budou za běžné situace fungovat jako přístup k řece.

Na obou březích vznikly protipovodňové zídky a hrázování v úseku řeky dlouhém 700 metrů. Jejich příprava probíhala ve spolupráci s městem a památkáři tak, aby zůstal zachovaný jedinečný ráz ulice Kropáčova. „Na pravém břehu řeky jsme vytvořili repliku původní zdi, která je obložená kamenem a doplněná o zábradlí. Vznikly nové protipovodňové zídky v celkové délce 1050 metrů a protipovodňové hráze v délce 350 metrů. Součástí opatření je volnočasové pásmo s dvěmi posezeními v podobě tribun, které otevírají přístup k řece. Opatření tak na jednu stranu obyvatele chrání před povodněmi, ale současně činí řeku dostupnou a více ji propojují s městem a s lidmi. Řeka poskytuje výborné místo pro setkávání lidí a trávení volného času, podobné prvky vnikají i v jiných moravských městech, jako je např. Olomouc či Brno,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Práce odstartovaly na jaře 2021 a trvaly 20 měsíců. Stavební náklady na výstavbu protipovodňové ochrany Hranic vyšly na 67,3 mil. Kč. Stavba byla financována z programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi a z prostředků města. Práce probíhaly bez komplikací dle harmonogramu.

Významnou součástí protipovodňové ochrany Hranic bylo také rozšíření jezu Hranice, které Povodí Moravy úspěšně dokončilo v loňském roce. „Rozšíření jezu společně s připravovanými ochrannými zdmi na ulici Kropáčova a podél sadů ČS. legií zvýšilo ochranu před povodněmi na celém úseku Bečvy na území Hranic. Zvýšení kapacity jezu se projeví zejména mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Protipovodňové zídky pak zvyšují kapacitu koryta od silničního mostu dále proti proudu,“ doplňuje Gargulák.

Kompletní ochranu Hranic až před povodňovými průtoky, kterých dosáhla Bečva během povodní v roce 1997, zajistí vodní dílo Skalička, které tvoří hlavní prvek při ochraně měst a obcí před povodňovými průtoky z Bečvy. Povodí Moravy již zahájilo předprojektovou přípravu vodního díla Skalička

PMO – P. Chmelař

Na tuto akci Povodí Moravy přímo navazují dvě investice města. Jednak je to dokončení cyklostezky Bečva, která nyní končí právě u Partyzánské ulice. Ta by měla pokračovat až k mostu, s její stavbou však město může začít, až bude dokončeno nové ohrázování řeky.

A na cyklostezku plynule naváže také revitalizace nábřeží Kropáčova, na které se již připravuje projektová dokumentace na základě vypracované studie architekta Tomáše Kočnara, který se svými spolupracovníky přišel s návrhem zapojení nábřeží, jakožto jedinečného městského prvku, do urbanistické struktury Hranic, ve vazbě na oddychovou zónu v přírodním pásmu podél řeky ve směru k lázním Teplice nad Bečvou.

Vizualizace možné podoby nábřeží Kropáčova: Ateliér Kočnar

Stav 9. června 2021

Stav 11. května 2021

Náhradní výsadba v Sadech Čs. legií

Akce "zvýšení hrází" byla zahájena přípravnými pracemi, především došlo k nutnému kácení stromů. Kácení bylo bohužel nezbytné, město ale usilovalo o to, aby jeho rozsah byl co možná nejmenší. Místo pokácených stromů byla vrealizována rozsáhlá náhradní výsadba. Vysadilo se celkem 56 stromů, zejména dubů letních.

Těch je celkem 28 a nejsou to žádní drobečci. Vždyť 27 z nich má mít průměr kmenu 30 – 35 cm, poslední je o něco drobnější. V parku přibylo také sedm platanů, tři javory kleny, tři borovice lesní, dvě borovice černé, lípy velkolisté, dva modříny opadavé a jerlíny japonské. Přibylo také po jednom liliovníku tulipánokvětém, javoru babyka, buku lesním, jírovci maďalu, jeřábu muku, javoru mléč a javoru amurském.

Jednotlivé druhy stromů byly vybírány vzhledem k specifickým podmínkám v parku a také s ohledem na to, že park národní kulturní památkou. Park zde byl vybudován v prvním desetiletí 20. století podle projektu Františka Thomayera. Zásadní rekonstrukce parku pak probíhala od října 2011 do června 2012 a vyžádala si částku 22 milionů Kč.

Přílohy ke stažení

Plán náhradní výsadby (398,23 KB)

Stáhnout vše

K připravovanému zvýšení ochranných  hrází nad jezem  vydalo Povodí Moravy s.p. tiskovou zprávu (viz příloha). Jde o akci za zhruba 64 milionů korun, která umožní aby město bylo chráněno (společně s rozšířením jezu) před padesátiletou vodou. Větší povodně zachytí pouze vodní dílo Skalička, o jeho přesné podobě však zatím není rozhodnuto.

Na této akci se bude město Hranice podílet finančně jako takzvaný chráněný subjekt a to maximálně 14 miliony korun.  Bude to rozsáhlá akce, protože zvyšovat se budou obě strany hrází podél Bečvy a to zhruba od úrovně ulice Partyzánská až k mostu. V Kropáčově ulici a také v Sadech Čs. legií bude stávající ochranná zeď zbourána a nahradí ji nová stavba. V Kropáčově ulici bude mít i široké schodiště k Bečvě, aby byla řeka přístupná pro rekreační využití. Zde se původně předpokládalo, že zde zůstane zachována současná zeď, pouze dojde k její opravě a vyplnění zábradlí betonem. Po provedených sondách se však zjistilo, že zeď není tak pevná, jak se předpokládalo a že nejenže neunese navýšení, ale není ani zaručeno, že by vydržela další velkou vodu. Proto zde bude vybudována zcela nová zeď z pohledového betonu. Ta bude nižší, než zeď stávající, ale pro změnu bude mít masivní neprůhledné zábradlí.

Přílohy ke stažení

PPO Hranice - Bečva (774,49 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies