logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2021 - Opravujeme kříž v Drahotuších a sochu Jana Husa

Publikováno 27.5.2021

Město Hranice pokračuje v opravách soch a křížů. Nyní probíhá oprava kříže před kostelem Sv. Vavřince v Drahotuších a sochy Jana Husa v Sadech Čs. Legií. Na obě akce jsme získali dotaci OIomouckého kraje.

Kříž v Drahotuších byl nakloněný a jeho tělo popraskané, což svědčí o poruše základu. Schody kříže byly rozestoupené, a byly zaznamenané posuvy ve vyzdívce. Praskliny ve spodní části i horní části kříže svědčí o korodujícím čepu, do spár zatékalo, takže stav se postupně zhoršoval. Povrch kamene byl erodován a jsou odhalená zrna.

Revizi spojovacích čepů není možné provést bez demontáže narušených částí. Kříž proto byl demontován a odvezen do restaurátorské dílny, kde je opravován základ kříže. Dochází také k lepení a tmelení trhlin, biosanaci kamene, prekonsolidaci, očištění od černých depozitů a nevhodných oprav, bude provedena revize čepů a barevná retuš. Následně bude v září kříž navrácen na své původní místo. Cena opravy činí téměř 118  tisíc korun, Olomoucký kraj nám pomohl 45 tisíci korun.

 

Olomoucký kraj nám přispěl také na opravu sochy Jana Husa v Sadech Čs. legií. Ta je sice staticky v dobré stavu, ale má ulomené kameny z okrajů skalky. Socha také trpí korozí hořického pískovce, na povrchu je v celé ploše zvětralá a má rozsáhlé sádrovcové krusty. Kamenný materiál je kvůli krystalizaci solí degradován, stejně jako text. Restaurování sochy probíhá přímo v parku, jsou odstraňovány nepřilnuté tmely a biologické depozity, probíhá biosanace, očištění, doplnění skalky, doplnění chybějících částí tmelem, konsolidace, odsolení, barevné retuše a na závěr hydrofobizace. Oprava stojí 109 tisíc korun, z toho Olomoucký kraj přispěl téměř polovinou, přesně 50 tisíci korun.  Akce má být dokončena také v září.

 

Město tak pokračuje v programu opravy soch a památek. Například loni byla opravena socha Sv. Jana Nepomuckého poblíž hotelu Cementář a velký kříž u bývalé pošty. V minulosti jsme v roce 2019 opravili také sochu Jana Nepomuckého u smuteční síně Hranického hřbitova a sochu Panny Marie Bolestné na křižovatce Komenského a Hřbitovní ulice. V roce 2017 došlo k opravě sochy Panny Marie Immaculata na Masarykově náměstí.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies