logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2022 - Čísla ukazují, že aut stále přibývá

Publikováno 28.1.2022

Aut ve městech neustále přibývá, což dokladují i čerstvé výsledky sčítání dopravy, které pravidelně provádí Ředitelství silnic a dálnic. Zveřejněné výsledky ukazují, že doprava oproti minulému sčítání, které bylo prováděno v roce 2016, opět významně narostla, a to v průměru o 10 %. 

Toto měření se sice týká pouze dálnic a silnic I. a II. třídy, ale je jasné, že nárůst postihuje i zbývající komunikace. Sčítání probíhalo v roce 2020, takže jeho průběh i způsob jeho vyhodnocování významně ovlivnila pandemie koronaviru.

V Hranicích a okolí se sčítání provádělo na dálnici, silnici I/35 (tah na Valašské Meziříčí), silnici I/47 (čtyřproudá komunikace od Lipníka směrem k Bělotínu a také silnici  II/440 (od Potštátu  přes Třídu I. máje, Šromotovo náměstí  k silnici I/35).

Nyní zveřejněné výsledky ukazují, že jednak narůstá provoz  na dálnici  D1 , ale také zejména na silnici I/35 na Valašské Meziříčí, kde provoz po napojení Komenského ulice dosahuje přes 13 tisíc aut denně. To ukazuje na důležitost Palačovské spojky pro Hranice.

Přes celkový nárůst dopravy dochází na některých úsecích k poklesu. Například na silnici I/47 je to úsek od rondelu U Smrku po křížení se silnicí II/440, což může být způsobeno tím, že je zde omezená rychlost. Řidiči, než by zde jeli pomaleji, raději jedou po I/35 k Motošínu a odtud do města, což dokládá pokles provozu na této komunikaci právě v následujícím úseku.

Zajímavý je také významný pokles dopravy na tř. 1. máje v úseku od nadjezdu nad I/47 po křižovatku U Černého orla. Zřejmě se část řidičů chce tomuto přeplněnému úseku, kde  je navíc řada přechodů pro chodce, vyhnout. I tak tam ale denně projede přes deset tisíc aut.

Ze starších čísel je vidět, jak dopravě v Hranicích ulevila dílnice D1, kdy se odlehčilo jak čtyřproudému průtahu Hranic, tak v menší míře i cestě na Valašské Meziříčí. Naiopak stoupl provoz na příjezdu od Potštátu..

sčítání dopravy
Komu-
nikace
měřený úsek 2005 2010 2016 2020 rozdíl 
2020/2016
D1 Lipník n.Bečvou - Hranice x 22 650 28 018 35 075 7057
D1 Hranice -Bělotín x 16 500 29 006 35 614 6 608
D1 Bělotín – hranice kraje x 14 000 22 709 26 834 4 125
             
I/35 Od rondelu U smrku po  Kpt. Jaroše 13 632 11 696 10 676 11 342 666
I/35 od Kpt. Jaroše po Motošín 15 383 11 653 9 965 11 949 1 984
I/35 od  Motošína po vyústění Teplické 14 433 11 837 9 659 10 817 852
I/35 Od Teplické po konec Hranic 14 433 11 837 11793 13 179 1 386
             
I/47 Lipník  až rondel U Smrku 33 746 13 279 9 657 11 587 1 930
I/47 U Smrku  až po most na Tř. 1. máje 23 424 10 142 9 657 8 686 - 971
I/47 Od mostu na Tř. 1. máje  po rondel u Lídlu 26 809 7 833 9 006 9 408 402
I/47 od Lídlu ke konci Hranic 30 019 8 213 7 879 7 975 96
             
II/440 Od Olšovce ke sjezdu z dálnice 3 851 1 720 2 178 2 564 386
II/440 Od dálnice po křižovatku u Slavie 3 851 5 943 6 608 6 927 319
II/440 křižovatka Slavie  - mimoúrovňová křižovatka se čtyřproudou I/47 7 287 7 132 8 319 8 670 351
II/440 Od křižovatky s I/47 po křižovatku u Černého orla 8 294 8 701 10 991 10 491 - 500
II/440 Od křižovatky u Černého orla okolo Billy k silnici I/35 6 010 4 957 4 165 3 922 - 243

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies