logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Nenechte vodu jen tak odtéct, využijte programu Dešťovka

Publikováno 2.6.2020

Sucho v České republice se prohlubuje. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i v tocích. Po další mírné zimě je situace místy již téměř kritická. Vyzýváme proto občany Hranic, aby využili dotačního programu Dešťovka a na sucho se začali adaptovat. Tento program Ministerstva životního prostředí je zaměřen právě na pořízení nádrží na dešťovou a šedou vodu v domácnostech.

Nabídka podpory je široká a žádost o dotaci pro fyzické osoby jednoduchá. Aktuálně je v programu Dešťovka vyhlášena výzva č. 12/2017 jejíž cílem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Veškeré informace k tomuto najdete na webové adrese https://www.dotacedestovka.cz/.

Až 50% dotace z celkových způsobilých výdajů můžete získat na:

  1. Systémy pouze pro zálivku – Srážková vody ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži. Zachycená srážková voda je využívána pro zálivku zahrady pomocí ponorného čerpadla či malé domácí vodárny.
  2. Systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové - Srážková vody ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži. Zachycená voda je využívána na splachování toalet v obytném domě a pro zálivku zahrady pomocí ponorného čerpadla s tlakovými spínači či malé domácí vodárny.
  3. Systémy pro využití přečištěné odpadní vody BEZ využití srážkové vody – Přečištěná odpadní voda (např. tzv. šedá voda z umyvadel, van a sprch) je akumulována v podzemní nádrži a je následně využívána v obytném domě pro splachování toalet a případně pro zálivku zahrady. Tento systém neslouží pro zachytávání a využití srážkových vod.
  4. Systémy pro využití přečištěné odpadní vody S využitím srážkové vody – v obytném domě jsou instalovány dvě akumulační nádrže – jedna na přečištěnou odpadní vodu, tzv. šedou vodu pro splachování toalet a druhá na srážkovou vodu pro zálivku zahrady

Jak požádat o dotaci krok za krokem:

Přesný popis podání žádosti a celé další administrace najdete na webových stránkách https://www.narodniprogramzp.cz/detail-vyzvy-2/destovka-2-jak-pozadat-o-dotaci-krok-za-krokem/

S vyplněním žádosti či konkrétními dotazy Vám také pomůžou pracovníci Státní fond životního prostředí – krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 7, 779 00 Olomouc. Je možné se na ně obrátit osobně nebo telefonicky na číslech 585 242 614 nebo 585203855. K programu Dešťovka se také vše potřebné dozvíte zdarma na zelené lince 800 260 500 nebo Vám vaše dotazy zodpoví elektronicky na adrese dotazy@sfzp.cz

Vyřízení dotace z programu Dešťovka není časově náročnou operací. Platí zde pravidlo 3 týdnů. Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se dozvíte, zda je žádost v pořádku. Po jejím schválení odesílá Fond peníze na účet opět do tří týdnů od uzavření smlouvy. Co tedy musíte pro získání dotace udělat?

  1. Nechte si zpracovat odborný posudek. Seznamte se s podmínkami programu a najděte si projektanta, případně dodavatelskou firmu, která vám zpracuje projekt a odborný posudek.
  2. Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o podporu přes webové stránky www.dotacedestovka.cz.
    Pokud k elektronické žádosti přiložíte i všechny nezbytné dokumenty (včetně formuláře žádosti opatřeného zaručeným elektronickým podpisem), případně pokud dokumenty zašlete prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Fondu, stačí žádost podat elektronicky. Pokud elektronický podpis nebo datovou schránku nemáte, lze metody doručení kombinovat a podepsaný formulář zaslat samostatně a ostatní přílohy vložit elektronicky. V ostatních případech vyplněný formulář žádosti vytiskněte a společně s povinnými přílohami doručte (osobně nebo doporučenou zásilkou) v listinné podobě do 30 kalendářních dnů na podací místo Státní fond životního prostředí – krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 7, 779 00 Olomouc

Co je nezbytné doložit k podání žádosti:

  • formulář žádosti,
  • odborný posudek – obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů; zpracovává jej nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant; v posudku musí zpracovatel potvrdit, že „Navržený projekt odpovídá podmínkám Výzvy č. 12/2017 …“

Potřebné dokumenty a jejich vzory naleznete v sekci Formuláře na webové adrese: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50#dokumentykestazeni

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies