logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2022 - Zapojte se do výzkumu Hranického krasu

Publikováno 28.4.2022

Již druhým rokem probíhá rozsáhlý vědecký výzkum Hranického krasu, v jehož rámci probíhá také  výzkum veřejného mínění. I vy se můžete zapojit, pokud Vám není lhostejný aktuální stav krajiny, životního prostředí a turismu v Hranickém krasu.

Zajímají nás Vaše názory a podněty k současnosti i budoucnosti této lokality, proto prosíme o vyplnění následujícího dotazníku. Jeho výsledky budou cenným podkladem pro odborníky z Mendelovy univerzity při zjišťování postojů místního obyvatelstva a pomůže vykročit při dalším rozvoji Hranického krasu správným směrem. Dotazník naleznete na https://docs.google.com/forms/u/1/d/1OLUYzV-D0YDqNnt7Ozp-q5QFKfX2D4ZYX2qQiNzgkC8/edit?usp=sharing&urp=gmail_link.

Výsledky bádání lze průběžně sledovat na webu https://hranickykras.mendelu.cz/.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies