logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2017 - Chystají se nové cyklostezky

Publikováno 30.10.2017

Ujasnění termínů a tras nově připravovaných cyklostezek se týkala schůzka pracovní skupiny, jejímž cílem je koordinovat celou nevybudovanou část cyklostezky Bečva mezi Hranicemi, Ústím, Skaličkou a Černotínem. Průběh přípravných prací projednávali na městském úřadě v Hranicích místostarosta města Mgr. Ivo Lesák, starosta Černotína Ing. Jiří  Andrýs, starosta Ústí Libor Vykopal, starostka Skaličky Petra Kočnarová, projektant Ing. Petr Smýtal, který má na starosti černotínský úsek, Ing. Marcela Tomášová za Mikroregion Hranicko a Ing. Pavla Hynčicová za odbor rozvoje města Hranic.

Pracovní skupina také koordinuje postup pro projednávání tras cyklostezek s Povodím Moravy a s projektanty řeší sladění termínových i technických návazností jednotlivých úseků.

Pro hranické cyklisty je základním problémem, že chybí dobré napojení na lázně a sportoviště v Teplicích nad Bečvou a také návaznost na stávající úseky cyklostezky Bečva. Město proto chystá další úsek cyklostezky Bečva od mostu v Hranicích po pravém břehu Bečvy až na konec lázeňského parčíku v Teplicích nad Bečvou na hranici s katastrálním územím obce Černotín. Celková délka hranické trasy je 2,7 kilometru.

Vzhledem k nutnosti v některých částech trasy vyčkat, až Povodí Moravy vybuduje protipovodňová opatření, je stavba rozdělena na dvě etapy. První část cyklostezky tak bude začínat na konci lázeňského parčíku poblíž Teplického mostu a končit u bývalého učiliště v Hranicích a je realizovatelná bez ohledu na protipovodňová opatření. Město má již vydáno územní rozhodnutí a ještě v letošním roce chce získat stavební povolení. Samotný začátek stavby první etapy závisí na získání dotace, pokud budeme úspěšní, můžeme příští rok začít.

Druhá etapa od učiliště k mostu přijde na řadu po vybudování protipovodňových opatření. Povodí Moravy předpokládá zahájení jejich výstavby nejdříve na konci roku 2018.

 Aby mohli cyklisté plynule pokračovat také dále od Hranic směrem k Černotínu, musí dojít u Ústeckého mostu ke spojení s cyklostezkou, kterou připravuje obec Černotín.

Cyklostezka povede dále přes katastrální území Černotína, stále po pravém břehu Bečvy jednak přímo do obce a jednak k připravované lávce, která spojí pravý a levý břeh řeky. Za ní se napojí na již vybudovanou trasu s asfaltovým povrchem, která vede do Ústí. Tato lávka přes Bečvu je ale závislá na předchozí realizaci protipovodňových opatření.

V plánu je také prodloužení stávající ústecké cyklostezky z Ústí dále na Skaličku v délce asi jeden a půl kilometru. Zde je příprava nejdál. Na tuto stavbu již bylo vydáno stavební povolení a v případě zajištění finančních prostředků by se v příštím roce mohlo začít.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies