logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2022 - Město Hranice získalo certifikaci společenské odpovědnosti

Publikováno 30.6.2022

Výkonný ředitel České společnosti pro jakost Ing. Petr Koten, MBA předal na jednání zastupitelstva města starostovi Jiřímu Kudláčkovi Certifikát shody systému managementu společenské odpovědnosti s požadavky dle normy ČSN 01 0391: 2013.  Jde o další ocenění práce vedení města i městského úřadu po získání ocenění Ambasador kvality  České republiky 2021 a titulu Nejlepší starosta Olomouckého kraje 2018-2022 od Svazu měst a obcí ČR.

Certifikace probíhala nejen na základě  předložených dokumentů, ale prověřením skutečného stavu přímo na městském úřadě. Při certifikaci byly oceněny zejména dobrovolné aktivity města a úřadu nad rámec toho, co ukládají právní předpisy. Ve svém rozhodování a každodenních činnostech zohledňujeme potřeby svých zaměstnanců, občanů, dodavatelů, zákazníků, místních komunit či životního prostředí.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies